NO
HR-jus

Koronavirus: Retningslinjer for arbeidsplasser

logo
Jusnytt
calendar 19. april 2020
globus Norge

Regjeringen har besluttet at deler av Norge nå skal åpnes opp. Dette inkluderer blant annet virksomheter med en-til-en kontakt, som tidligere har vært stengt. Samtidig har helseministeren oppfordret de virksomheter som kan arbeide ved bruk av hjemmekontor om å fortsette med dette. De virksomhetene og medarbeiderne som ikke kan ta i bruk hjemmekontor oppfordres til å følge myndighetenes anbefalinger til smittevern.

Regjeringens strategi om en gradvis gjenåpning av Norge innebærer at flere medarbeidere nå vil kunne møte fysisk inn på arbeidet. Bransjer med en-til-en kontakt har tidligere måttet stenge, men disse kan nå gjenåpne under den forutsetning at det foreligger en bransjestandard for smittevern. Viksomheter for helsepersonell, som fysioterapauter eller psykologer, kan åpne den 20. april. Andre virksomheter med en-til-en kontakt, som frisører eller hudpleie, kan åpne den 27. april.

De virksomhetene som ikke kan ta i bruk hjemmekontor bør følge Arbeidstilsynets og Folkehelseinstituttets anbefalinger om smittevern på arbeidsplassen. Motsetningsvis bør virksomheter som uten større konsekvens kan fortsette med hjemmekontor fortsatt sikre fokus på reglene i arbeidsmiljøloven, samt reglene om persondata.

Hvordan skal virksomheter sikre en forsvarlig arbeidsplass?

Den fortsatte gjenåpningen av Norge avhenger av at både virksomheter og medarbeidere følger myndighetenes anbefalinger for å unngå smittespredning. Virksomheter som ikke kan opprettholde hjemmearbeid fordi det har en negativ innflytelse på virksomhetens aktiviteter bør derfor foreta en risikovurdering av alle farer knyttet til smittespredning på arbeidsplassen. Virksomheten bør derfor overveie følgende:

 • Smittevernstiltak bør drøftes med medarbeiderne. I virksomheter med over 50 medarbeidere skal også arbeidsmiljøutvalget delta.
 • Sende hjem medarbeidere som viser tegn på alle typer sykdom, selv om det kun er snakk om lette symptomer.
 • Sikre minimum to meters avstand mellom medarbeiderne, eksempelvis ved hjelp av skift, og mellom medarbeidere og eventuelle kunder.
 • Innføre fleksible arbeidstider og utvidede spisetider for å forhindre for store ansamlinger på samme tidspunkt.
 • Begrense fysiske møter, om nødvendig kan man ta i bruk digitale hjelpemidler som Skype, Microsoft Teams osv.
 • Hyppig rengjøring av lokaler generelt og gjenstander som berøres ofte spesielt, som toaletter, dørhåndtak, tastatur, datamus osv.
 • Tilgjengeliggjøre god hånd-hygiene ved synlige og lett tilgjengelige muligheter for håndvask eller bruk av håndsprit.

Arbeidstilsynets og Folkehelseinstituttets anbefalinger oppdateres jevnlig på deres hjemmesider.

Kan virksomheten tilby testing på arbeidsplassen?

For øyeblikket vurderer flere virksomheter å tilby sine medarbeidere å testes for den smittsomme sykdommen, som følge av en stigende adgang til test-kits for koronaviruset. Som utgangspunkt vil dette være mulig, men virksomheten bør være oppmerksom på at det ikke foreligger noen rett til å få kjennskap til medarbeidernes testresultater. Medarbeidere er selvfølgelig berettiget til å motta egne helseopplysninger, og kan selv beslutte å videreformidle opplysningene til virksomheten.

Virksomheter kan imidlertid ha mulighet til å innføre helseundersøkelser som kontrolltiltak for å forhindre fare mot liv og helse. Koronautbruddet er en ny situasjon, men den store smittefaren kan utgjøre saklig grunn til å kreve både testing og videreformidling av helseopplysninger, forutsatt at dette er forholdsmessig.

Ved håndtering av medarbeidere som utviser symptomer er spørsmålet et annet. Som hovedregel kan og bør virksomheter sende hjem medarbeidere med symptomer i kraft av styringsretten. Dette for å forhindre ytterligere smitte på arbeidsplassen og vern av eventuelle medarbeidere i risikogruppen. Medarbeidere som sendes hjem som følge av sykdom vil være berettiget til lønn fra arbeidsgiver ut arbeidsgiverperioden som er redusert til tre kalenderdager når sykdommen knytter seg til koronaviruset.

IUNO mener

Da virusutbruddet er en helt ny situasjon er det viktig at virksomheter sørger for at arbeidsplassen sikres for å unngå uforholdsmessig spredning av smitte, gjennom løpende tiltak og dialog med medarbeidere og eventuelt arbeidsmiljøutvalg. I den forbindelse bør virksomheter holde seg oppdatert på myndighetenes anbefalinger og sikre at dette overholdes.

IUNO anbefaler at virksomheter har en løpende risikovurdering, og utarbeider klare handlingsplaner for gjenåpning av arbeidsplasser, særlig hvis det i den forbindelse tilbys testing for koronavirus.

Regjeringens strategi om en gradvis gjenåpning av Norge innebærer at flere medarbeidere nå vil kunne møte fysisk inn på arbeidet. Bransjer med en-til-en kontakt har tidligere måttet stenge, men disse kan nå gjenåpne under den forutsetning at det foreligger en bransjestandard for smittevern. Viksomheter for helsepersonell, som fysioterapauter eller psykologer, kan åpne den 20. april. Andre virksomheter med en-til-en kontakt, som frisører eller hudpleie, kan åpne den 27. april.

De virksomhetene som ikke kan ta i bruk hjemmekontor bør følge Arbeidstilsynets og Folkehelseinstituttets anbefalinger om smittevern på arbeidsplassen. Motsetningsvis bør virksomheter som uten større konsekvens kan fortsette med hjemmekontor fortsatt sikre fokus på reglene i arbeidsmiljøloven, samt reglene om persondata.

Hvordan skal virksomheter sikre en forsvarlig arbeidsplass?

Den fortsatte gjenåpningen av Norge avhenger av at både virksomheter og medarbeidere følger myndighetenes anbefalinger for å unngå smittespredning. Virksomheter som ikke kan opprettholde hjemmearbeid fordi det har en negativ innflytelse på virksomhetens aktiviteter bør derfor foreta en risikovurdering av alle farer knyttet til smittespredning på arbeidsplassen. Virksomheten bør derfor overveie følgende:

 • Smittevernstiltak bør drøftes med medarbeiderne. I virksomheter med over 50 medarbeidere skal også arbeidsmiljøutvalget delta.
 • Sende hjem medarbeidere som viser tegn på alle typer sykdom, selv om det kun er snakk om lette symptomer.
 • Sikre minimum to meters avstand mellom medarbeiderne, eksempelvis ved hjelp av skift, og mellom medarbeidere og eventuelle kunder.
 • Innføre fleksible arbeidstider og utvidede spisetider for å forhindre for store ansamlinger på samme tidspunkt.
 • Begrense fysiske møter, om nødvendig kan man ta i bruk digitale hjelpemidler som Skype, Microsoft Teams osv.
 • Hyppig rengjøring av lokaler generelt og gjenstander som berøres ofte spesielt, som toaletter, dørhåndtak, tastatur, datamus osv.
 • Tilgjengeliggjøre god hånd-hygiene ved synlige og lett tilgjengelige muligheter for håndvask eller bruk av håndsprit.

Arbeidstilsynets og Folkehelseinstituttets anbefalinger oppdateres jevnlig på deres hjemmesider.

Kan virksomheten tilby testing på arbeidsplassen?

For øyeblikket vurderer flere virksomheter å tilby sine medarbeidere å testes for den smittsomme sykdommen, som følge av en stigende adgang til test-kits for koronaviruset. Som utgangspunkt vil dette være mulig, men virksomheten bør være oppmerksom på at det ikke foreligger noen rett til å få kjennskap til medarbeidernes testresultater. Medarbeidere er selvfølgelig berettiget til å motta egne helseopplysninger, og kan selv beslutte å videreformidle opplysningene til virksomheten.

Virksomheter kan imidlertid ha mulighet til å innføre helseundersøkelser som kontrolltiltak for å forhindre fare mot liv og helse. Koronautbruddet er en ny situasjon, men den store smittefaren kan utgjøre saklig grunn til å kreve både testing og videreformidling av helseopplysninger, forutsatt at dette er forholdsmessig.

Ved håndtering av medarbeidere som utviser symptomer er spørsmålet et annet. Som hovedregel kan og bør virksomheter sende hjem medarbeidere med symptomer i kraft av styringsretten. Dette for å forhindre ytterligere smitte på arbeidsplassen og vern av eventuelle medarbeidere i risikogruppen. Medarbeidere som sendes hjem som følge av sykdom vil være berettiget til lønn fra arbeidsgiver ut arbeidsgiverperioden som er redusert til tre kalenderdager når sykdommen knytter seg til koronaviruset.

IUNO mener

Da virusutbruddet er en helt ny situasjon er det viktig at virksomheter sørger for at arbeidsplassen sikres for å unngå uforholdsmessig spredning av smitte, gjennom løpende tiltak og dialog med medarbeidere og eventuelt arbeidsmiljøutvalg. I den forbindelse bør virksomheter holde seg oppdatert på myndighetenes anbefalinger og sikre at dette overholdes.

IUNO anbefaler at virksomheter har en løpende risikovurdering, og utarbeider klare handlingsplaner for gjenåpning av arbeidsplasser, særlig hvis det i den forbindelse tilbys testing for koronavirus.

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Lignende

logo
HR-jus

27. juni 2021

Kunne ikke bevises at daglig leder var enig i degradering

logo
HR-jus

22. juni 2021

Kan bedrifter be om å se medarbeideres koronasertifikat?

logo
HR-jus

9. juni 2021

Nytt initiativ vil gjøre det enklere for varslere å reagere på gjengjeldelse

logo
HR-jus

30. mai 2021

Ny kompensasjonsordning for utenlandske medarbeidere

logo
HR-jus

16. mai 2021

Nye regler til hjemmekontor er på vei

logo
HR-jus

25. april 2021

Må arbeidssøkere opplyse om fortiden sin?

Teamet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikasjon assistent

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Franziska

Brüggemann

Advokatfullmektig

Kirsten

Astrup

Advokatfullmektig

Nora

Tägtgård Coter

Juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Søren

Hessellund Klausen

Partner