NO
HR-jus

Koronavirus: Regjeringens krisepakke til norske bedrifter og medarbeidere

logo
Jusnytt
calendar 1. mai 2020
globus Norge

Flere bedrifter opplever nå store økonomiske utfordringer som følge av koronautbruddet og de medførende restriksjonene både nasjonalt og internasjonalt. Den norske kronen er historisk lav, oljeprisen går ned og flere bedrifter ser et større fall i omsetning. Regjeringen har derfor foreslått en rekke tiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene for å hjelpe både bedrifter og medarbeidere.

Som følge av de konsekvensene koronautbruddet har medført har regjeringen fremlagt en krisepakke for å avhjelpe bedrifter og medarbeidere økonomisk. Flere av tiltakene er allerede vedtatt i stortinget, mens tiltak knyttet til blant annet skatt vil behandles torsdag 19. mars 2020. Krisepakken skal sikre at det norske næringslivet holdes gående, og at medarbeidere fremdeles har en arbeidsplass å komme tilbake til når krisen er over.

Midlertidige endringer i regler om permittering

Bedrifter har muligheten til å delvis eller fullt permittere ansatte som følge av virksomhetsforhold hvis man ikke kan sysselsette medarbeidere på en økonomisk forsvarlig måte. Under normale forhold skal de påvirkede medarbeiderne varsles 14 dager før implementering og to dager ved uforutsette hendelser. Bedriften vil måttebetale full lønn i 15 dager. Under de nåværende forholdene har stortinget vedtatt at bedriftens lønnsplikt vil være for to dager etter implementering.

Arbeidsgiverperioden ved sykefravær og omsorgspenger kortes ned

Også bedriftens lønnsplikt ved medarbeideres sykefravær har blitt midlertidig redusert som følge av koronautbruddet. Normalt vil bedriften ha en lønnsplikt de første 16 kalenderdagene av en medarbeiders sykefravær, for så å kunne motta refusjon fra NAV fra den 17ende dagen. Stortinget vedtok 16. mars 2020 at arbeidsgiverperioden midlertidig er redusert til 3 dager når sykdommen er relatert til koronaviruset.

I etterkant er det gjort endringer til den midlertidige forskriften, hvor medarbeideren kan miste retten til sykepenger når medarbeideren er frisk, men settes i selvforskyldt karantene. For eksempel ved unødvendige reiser til utlandet. Bedriften kan bestride medarbeiderens rett til sykepenger hos NAV som vil treffe en avgjørelse.

De norske barnehagene og skolene har tidligere vært stengt. NAV har i den anledning uttalt at foreldre som må være hjemme med barn som følge av dette er berettiget omsorgspenger. Normalt vil arbeidsgiverperioden for omsorgspenger være de 10 første dagene, før bedriften kan motta refusjon fra NAV dersom medarbeideren er berettiget til ytterligere omsorgsdager. Stortinget vedtok den 16. mars 2020 at arbeidsgiverperioden er midlertidig redusert til 3 dager, og medarbeiderens omsorgsdager er doblet.

Barnehager er nå gjenåpnet og barneskolen har åpnet for første til fjerde trinn. Foreldre med barn i gjenåpnede skoler vil ikke være berettiget omsorgspenger for å være hjemme med barn med mindre barnet er sykt, barnet er i risikogruppen eller andre i husstanden er i risikogruppen. I slike tilfeller vil en legeerklæring være nødvendig.

Andre tiltak

Utover tiltak som skal dekke bedriftenes omkostninger vedrørende ansatte har stortinget vedtatt flere tiltak for å hjelpe bedrifter med andre omkostninger:

 • Innbetaling av merverdiavgift og andre termin av forskuddsskatt er utsatt
 • Arbeidsgiveravgiften for 2020 reduseres med 4 prosentpoeng i to måneder
 • Regjeringen vil sette inn 100 milliarder kr til garanti- og låneordninger for bedrifter
 • Selvstendig næringsdrivende vil motta sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4
 • Selvstendig næringsdrivende vil motta kompensasjon for innkomststap fra dag 17
 • Bedrifter kan søke om kompensasjon for faste kostnader, som leie, forsikring osv.

IUNO mener

Under den nåværende situasjonen har og vil ting endres fortløpende. Stortinget har også vedtatt en  lov som gir regjeringen utvidet fullmakt til å treffe tiltak uten behandling i stortinget. Rent praktisk kan det derfor være vanskelig for bedrifter å vite hvordan man skal forholde seg.

IUNO anbefaler at virksomheter som vurderer å ta i bruk av regjeringens tiltak søker juridisk hjelp ved tvilstilfeller.

Som følge av de konsekvensene koronautbruddet har medført har regjeringen fremlagt en krisepakke for å avhjelpe bedrifter og medarbeidere økonomisk. Flere av tiltakene er allerede vedtatt i stortinget, mens tiltak knyttet til blant annet skatt vil behandles torsdag 19. mars 2020. Krisepakken skal sikre at det norske næringslivet holdes gående, og at medarbeidere fremdeles har en arbeidsplass å komme tilbake til når krisen er over.

Midlertidige endringer i regler om permittering

Bedrifter har muligheten til å delvis eller fullt permittere ansatte som følge av virksomhetsforhold hvis man ikke kan sysselsette medarbeidere på en økonomisk forsvarlig måte. Under normale forhold skal de påvirkede medarbeiderne varsles 14 dager før implementering og to dager ved uforutsette hendelser. Bedriften vil måttebetale full lønn i 15 dager. Under de nåværende forholdene har stortinget vedtatt at bedriftens lønnsplikt vil være for to dager etter implementering.

Arbeidsgiverperioden ved sykefravær og omsorgspenger kortes ned

Også bedriftens lønnsplikt ved medarbeideres sykefravær har blitt midlertidig redusert som følge av koronautbruddet. Normalt vil bedriften ha en lønnsplikt de første 16 kalenderdagene av en medarbeiders sykefravær, for så å kunne motta refusjon fra NAV fra den 17ende dagen. Stortinget vedtok 16. mars 2020 at arbeidsgiverperioden midlertidig er redusert til 3 dager når sykdommen er relatert til koronaviruset.

I etterkant er det gjort endringer til den midlertidige forskriften, hvor medarbeideren kan miste retten til sykepenger når medarbeideren er frisk, men settes i selvforskyldt karantene. For eksempel ved unødvendige reiser til utlandet. Bedriften kan bestride medarbeiderens rett til sykepenger hos NAV som vil treffe en avgjørelse.

De norske barnehagene og skolene har tidligere vært stengt. NAV har i den anledning uttalt at foreldre som må være hjemme med barn som følge av dette er berettiget omsorgspenger. Normalt vil arbeidsgiverperioden for omsorgspenger være de 10 første dagene, før bedriften kan motta refusjon fra NAV dersom medarbeideren er berettiget til ytterligere omsorgsdager. Stortinget vedtok den 16. mars 2020 at arbeidsgiverperioden er midlertidig redusert til 3 dager, og medarbeiderens omsorgsdager er doblet.

Barnehager er nå gjenåpnet og barneskolen har åpnet for første til fjerde trinn. Foreldre med barn i gjenåpnede skoler vil ikke være berettiget omsorgspenger for å være hjemme med barn med mindre barnet er sykt, barnet er i risikogruppen eller andre i husstanden er i risikogruppen. I slike tilfeller vil en legeerklæring være nødvendig.

Andre tiltak

Utover tiltak som skal dekke bedriftenes omkostninger vedrørende ansatte har stortinget vedtatt flere tiltak for å hjelpe bedrifter med andre omkostninger:

 • Innbetaling av merverdiavgift og andre termin av forskuddsskatt er utsatt
 • Arbeidsgiveravgiften for 2020 reduseres med 4 prosentpoeng i to måneder
 • Regjeringen vil sette inn 100 milliarder kr til garanti- og låneordninger for bedrifter
 • Selvstendig næringsdrivende vil motta sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4
 • Selvstendig næringsdrivende vil motta kompensasjon for innkomststap fra dag 17
 • Bedrifter kan søke om kompensasjon for faste kostnader, som leie, forsikring osv.

IUNO mener

Under den nåværende situasjonen har og vil ting endres fortløpende. Stortinget har også vedtatt en  lov som gir regjeringen utvidet fullmakt til å treffe tiltak uten behandling i stortinget. Rent praktisk kan det derfor være vanskelig for bedrifter å vite hvordan man skal forholde seg.

IUNO anbefaler at virksomheter som vurderer å ta i bruk av regjeringens tiltak søker juridisk hjelp ved tvilstilfeller.

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Lignende

logo
HR-jus

27. juni 2021

Kunne ikke bevises at daglig leder var enig i degradering

logo
HR-jus

22. juni 2021

Kan bedrifter be om å se medarbeideres koronasertifikat?

logo
HR-jus

9. juni 2021

Nytt initiativ vil gjøre det enklere for varslere å reagere på gjengjeldelse

logo
HR-jus

30. mai 2021

Ny kompensasjonsordning for utenlandske medarbeidere

logo
HR-jus

16. mai 2021

Nye regler til hjemmekontor er på vei

logo
HR-jus

25. april 2021

Må arbeidssøkere opplyse om fortiden sin?

Teamet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikasjon assistent

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Franziska

Brüggemann

Advokatfullmektig

Kirsten

Astrup

Advokatfullmektig

Nora

Tägtgård Coter

Juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Søren

Hessellund Klausen

Partner