NO
HR-jus

Koronavirus: Ny lønnsstøtteordning for bedrifter

logo
Jusnytt
calendar 3. juni 2020
globus Norge

Den 28. mai 2020 varslet regjeringen et forslag om en ny og midlertidig lønnsstøtteordning for foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser. Bakgrunnen for det varslede forslaget er det høye antallet permitterte og arbeidsledige, og vil medføre at den enkelte bedriften mottar et kontanttilskudd per permitterte, egne ansatte som tas tilbake i arbeid.  

Dersom forslaget vedtas, vil bedrifter kunne søke om støtte for juli og august 2020. Søknad om støtte vil være mulig for alle bedrifter med næringsvirksomhet som har omsetning. Selve støtten vil beregnes utfra omsetningsfall i forhold til samme måned i 2019. Bedrifter med et omsetningsfall på over 30 % vil motta støtte på 15.000 NOK per ansatt som tas tilbake.

For omsetningsfall under 30 % vil støtte beregnes etter (omsetningsfall i prosent - 10 prosentenheter) * 75 000. Bedrifter med et omsetningsfall på under 10 % vil ikke motta støtte. For stiftelser og frivillige organisasjoner vil det ikke være mulig å beregne et omsetningsfall, hvorfor støtten settes til 10.000 NOK per ansatt.

Støtte forutsetter at bedriften tar tilbake sine permitterte ansatte ved inngangen av juli og august 2020 til samme stillingsbrøk som før permitteringen. For å være berettiget til støtte kan ikke bedriften permittere de tilbaketatte ansatte, eller andre ansatte, innenfor ordningens levetid.

Regjeringen forventer at det vil være mulig å søke til ordningen i løpet av september 2020. Det ventes videre at lovforslaget vil bli fremmet innen kort tid.

Vi følger forslaget tett, og vil følge opp når det er nyheter å rapportere.

Dersom forslaget vedtas, vil bedrifter kunne søke om støtte for juli og august 2020. Søknad om støtte vil være mulig for alle bedrifter med næringsvirksomhet som har omsetning. Selve støtten vil beregnes utfra omsetningsfall i forhold til samme måned i 2019. Bedrifter med et omsetningsfall på over 30 % vil motta støtte på 15.000 NOK per ansatt som tas tilbake.

For omsetningsfall under 30 % vil støtte beregnes etter (omsetningsfall i prosent - 10 prosentenheter) * 75 000. Bedrifter med et omsetningsfall på under 10 % vil ikke motta støtte. For stiftelser og frivillige organisasjoner vil det ikke være mulig å beregne et omsetningsfall, hvorfor støtten settes til 10.000 NOK per ansatt.

Støtte forutsetter at bedriften tar tilbake sine permitterte ansatte ved inngangen av juli og august 2020 til samme stillingsbrøk som før permitteringen. For å være berettiget til støtte kan ikke bedriften permittere de tilbaketatte ansatte, eller andre ansatte, innenfor ordningens levetid.

Regjeringen forventer at det vil være mulig å søke til ordningen i løpet av september 2020. Det ventes videre at lovforslaget vil bli fremmet innen kort tid.

Vi følger forslaget tett, og vil følge opp når det er nyheter å rapportere.

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Lignende nytt

logo
HR-jus

26. juni 2020

Medarbeideres fratreden under søksmål kan være mulig

logo
HR-jus

15. mai 2020

Permitteringer: Utvelgelseskriterier og innleide medarbeidere

logo
HR-jus

1. mai 2020

Koronavirus: Regjeringens krisepakke til norske bedrifter og medarbeidere

logo
HR-jus

1. mai 2020

Permitteringer under koronakrisen

logo
Corporate HR-jus

1. mai 2020

Den norske krisepakken for koronarammede virksomheter

logo
HR-jus

26. april 2020

Brudd på lojalitetsplikten var gyldig grunn for avskjedigelse

Arrangementer

logo
HR-jus
2. september 2019

Livestream om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk)

logo
HR-jus
2. september 2019

Morgonmøte om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk) (København)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT