NO
HR-jus

Koronavirus: Lønnsstøtteordning for tilbakeføring av permitterte medarbeidere utvides

logo
Jusnytt
calendar 15. november 2020
globus Norge

I sommer ble det vedtatt en lønnsstøtteordning hvor bedrifter som tok tilbake permitterte medarbeidere og lærlinger mottok økonomisk tilskudd for månedene juli og august 2020. Regjeringen foreslo i høst å utvide ordningen for oktober, november og desember 2020. Regjeringens forslag har nå blitt vedtatt av Stortinget, hvilket innebærer at bedrifter vil kunne søke om lønnsstøtte i februar 2021.

Som følge av et stort antall permitteringer i kjølvannet av koronaviruset innførte regjeringen en lønnsstøtteordning for juli og august 2020, hvor bedrifter mottok tilskudd for å ta tilbake permitterte medarbeidere. Bakgrunnen for ordningen var ønsket om å forhindre en for stor økning av arbeidsledighet, og å få flest mulig medarbeidere tilbake på jobb.

I dag er det imidlertid mange som fremdeles er permitterte og økningen av smitte har gjort situasjonen usikker for mange bedrifter. Som et insentiv for bedrifter har det derfor blitt vedtatt at ordningen utvides for oktober, november og desember 2020.

Hvor høyt tilskudd kan bedriften få?

Bedrifter skal søke om tilskudd enkeltvis for oktober, november og desember 2020 eller samlet. Bedrifter med et omsetningsfall på 30 % eller mer vil maksimum være berettiget et tilskudd på 15,000 kr per måned for hver fulltidsmedarbeider som tas tilbake.

For lærlinger er lønnsstøtte begrenset oppad til 10,000 kr. Hvor bedriftens omsetningsfall er under 30 % vil tilskuddet beregnes utfra (det prosentvise omsetningsfallet – 10 prosentenheter) * 75.000. Lønnstilskuddets størrelse vil imidlertid graderes etter medarbeiderens stillingsprosent ved permitteringen og permitteringsgraden.

Vilkår for søknad om lønnstilskudd

Følgende vilkår må overholdes for motta lønnstilskudd:

 • Bedriften må ha et omsetningsfall på mer enn 10 %

 • Bedriftens aktiviteter må være lovlige

 • Bedriften kan ikke være under konkursbehandling

 • Den aktuelle medarbeideren må ha vært helt eller delvis permittert per 31 august 2020

 • Den aktuelle medarbeideren må tas tilbake i samme stillingsprosent som før permitteringen

 • Den aktuelle medarbeideren må ha vært i arbeid hos bedriften gjennom hele perioden det søkes om tilskudd for

At bedriften ikke kan være under konkursbehandling innebærer at bedriften heller ikke kan ha bedt retten om konkursbehandling eller være registrert som under avvikling i Foretaksregisteret. Dette innebærer videre at bedriftens ledelse ikke kan være ilagt konkurskarantene og at bedriftens kreditorer ikke har sådan en særlig rett til betalinger fra bedriftens konto som medfører at lønnstilskuddet ikke går til det reelle formålet.

Bedrifter bør være oppmerksomme på at lønnstilskudd forutsetter at medarbeideren ikke blir permittert på nytt, er i oppsigelse eller blir oppsagt før den 1 februar 2021.

Når det åpnes for søknader i februar 2021 skal bedriften søke om lønnstilskudd digitalt hos Skatteetaten. Bedriften må i denne sammenheng også kunne dokumentere den fullstendige eierstrukturen til bedriften.

IUNO mener

Mange bedrifter har permittert sine medarbeidere som følge av usikkerheten forårsaket av koronaviruset. I sammenheng med den gradvise gjenåpningen av Norge kan slike økonomiske tilskudd spille en avgjørende rolle for bedrifter som returnerer til normal drift. Bedrifter bør imidlertid være oppmerksomme på at lønnstilskudd begrenses til tre måneder.

IUNO anbefaler bedrifter å lese nøye igjennom de forskjellige vilkårene før det søkes om lønnstilskudd. Dette for å unngå potensielle krav om tilbakebetaling eller sanksjoner.

[Lov om tilskudd ved avbrutt permittering sist endret 23 oktober 2020]

Som følge av et stort antall permitteringer i kjølvannet av koronaviruset innførte regjeringen en lønnsstøtteordning for juli og august 2020, hvor bedrifter mottok tilskudd for å ta tilbake permitterte medarbeidere. Bakgrunnen for ordningen var ønsket om å forhindre en for stor økning av arbeidsledighet, og å få flest mulig medarbeidere tilbake på jobb.

I dag er det imidlertid mange som fremdeles er permitterte og økningen av smitte har gjort situasjonen usikker for mange bedrifter. Som et insentiv for bedrifter har det derfor blitt vedtatt at ordningen utvides for oktober, november og desember 2020.

Hvor høyt tilskudd kan bedriften få?

Bedrifter skal søke om tilskudd enkeltvis for oktober, november og desember 2020 eller samlet. Bedrifter med et omsetningsfall på 30 % eller mer vil maksimum være berettiget et tilskudd på 15,000 kr per måned for hver fulltidsmedarbeider som tas tilbake.

For lærlinger er lønnsstøtte begrenset oppad til 10,000 kr. Hvor bedriftens omsetningsfall er under 30 % vil tilskuddet beregnes utfra (det prosentvise omsetningsfallet – 10 prosentenheter) * 75.000. Lønnstilskuddets størrelse vil imidlertid graderes etter medarbeiderens stillingsprosent ved permitteringen og permitteringsgraden.

Vilkår for søknad om lønnstilskudd

Følgende vilkår må overholdes for motta lønnstilskudd:

 • Bedriften må ha et omsetningsfall på mer enn 10 %

 • Bedriftens aktiviteter må være lovlige

 • Bedriften kan ikke være under konkursbehandling

 • Den aktuelle medarbeideren må ha vært helt eller delvis permittert per 31 august 2020

 • Den aktuelle medarbeideren må tas tilbake i samme stillingsprosent som før permitteringen

 • Den aktuelle medarbeideren må ha vært i arbeid hos bedriften gjennom hele perioden det søkes om tilskudd for

At bedriften ikke kan være under konkursbehandling innebærer at bedriften heller ikke kan ha bedt retten om konkursbehandling eller være registrert som under avvikling i Foretaksregisteret. Dette innebærer videre at bedriftens ledelse ikke kan være ilagt konkurskarantene og at bedriftens kreditorer ikke har sådan en særlig rett til betalinger fra bedriftens konto som medfører at lønnstilskuddet ikke går til det reelle formålet.

Bedrifter bør være oppmerksomme på at lønnstilskudd forutsetter at medarbeideren ikke blir permittert på nytt, er i oppsigelse eller blir oppsagt før den 1 februar 2021.

Når det åpnes for søknader i februar 2021 skal bedriften søke om lønnstilskudd digitalt hos Skatteetaten. Bedriften må i denne sammenheng også kunne dokumentere den fullstendige eierstrukturen til bedriften.

IUNO mener

Mange bedrifter har permittert sine medarbeidere som følge av usikkerheten forårsaket av koronaviruset. I sammenheng med den gradvise gjenåpningen av Norge kan slike økonomiske tilskudd spille en avgjørende rolle for bedrifter som returnerer til normal drift. Bedrifter bør imidlertid være oppmerksomme på at lønnstilskudd begrenses til tre måneder.

IUNO anbefaler bedrifter å lese nøye igjennom de forskjellige vilkårene før det søkes om lønnstilskudd. Dette for å unngå potensielle krav om tilbakebetaling eller sanksjoner.

[Lov om tilskudd ved avbrutt permittering sist endret 23 oktober 2020]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Lignende

logo
HR-jus

27. juni 2021

Kunne ikke bevises at daglig leder var enig i degradering

logo
HR-jus

22. juni 2021

Kan bedrifter be om å se medarbeideres koronasertifikat?

logo
HR-jus

9. juni 2021

Nytt initiativ vil gjøre det enklere for varslere å reagere på gjengjeldelse

logo
HR-jus

30. mai 2021

Ny kompensasjonsordning for utenlandske medarbeidere

logo
HR-jus

16. mai 2021

Nye regler til hjemmekontor er på vei

logo
HR-jus

25. april 2021

Må arbeidssøkere opplyse om fortiden sin?

Teamet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikasjon assistent

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Franziska

Brüggemann

Advokatfullmektig

Kirsten

Astrup

Advokatfullmektig

Nora

Tägtgård Coter

Juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Søren

Hessellund Klausen

Partner