NO
HR-jus

Forsinket ferie

logo
Jusnytt
calendar 30. oktober 2022
globus Norge

EU-domstolen har tatt stilling til om det er i strid med EU-reglene at feriedager går tapt, hvis ferien ikke har blitt avholdt innenfor en periode. Domstolen fastslo igjen at virksomheter har en plikt til å oppfordre og sikre at medarbeidere tar ut ferie. Hvis dette ikke har skjedd, kan ikke medarbeidere miste opptjent ferie.

To tyske medarbeidere, som var ansatt på henholdsvis en flyplass og et sykehus, var forhindret i å ta ut deres opptjente ferie fordi de ble syke.

Medarbeiderne hadde hatt mulighet til å ta ut ferien før de ble syke, men virksomheten hadde hverken oppfordret til eller sikret at medarbeiderne kunne ta ut ferien.

De tyske reglene om ferie medførte at opptjente feriedager gikk tapt 15 måneder etter ferieårets utløp. Dette var selv om medarbeiderne ikke kunne ta ut ferie, for eksempel på grunn av lengre sykdom. Feriedager ble også tapt uavhengig av om virksomheten hadde sikret at medarbeiderne kunne ta ut ferie eller ikke.

På rundreise i ferieregler

EU-domstolen fastslo først og fremst at medarbeidere alltid har rett til 4 ukers betalt ferie om året etter EU-reglene. Samtidig understreket domstolen at det virksomheters ansvar å oppfordre til og sikre at medarbeidere rent faktisk kan ta ut ferie.

Dersom virksomheter ikke har overholdt denne forpliktelsen kan ikke medarbeidere miste opptjent ferie. Regler som fører til at medarbeidere mister ferien sin, uten at virksomheter har oppfordret til og sikret at medarbeiderne rent faktisk har kunnet ta ut ferie, er derfor ulovlige.

IUNO mener

Dommen viser at nasjonale regler om ferie kan være i strid med EU-reglene dersom medarbeideren mister ferien sin, uten at virksomheten har oppfordret til og sikret at medarbeideren har kunnet ta ut ferien. Konsekvensen vil være at medarbeideren har krav på å kunne ta ut ferien i den nye perioden, eller bli kompensert.

Danmark og Sverige har, i motsetning til Norge, regler om at ferie bortfaller hvis ikke medarbeideren tar ut ferie innenfor en gitt periode. Saken kan derfor få betydning for lignende saker i Danmark og Sverige.

IUNO mener at virksomheter skriftlig oppfordrer medarbeidere til å ta ut ferie i løpet av året, og igjen i god tid før ferieåret slutter. 

[EU-domstolens dom av 22. september 2022 i de forente sakene C-518/20 og C-727/20]

To tyske medarbeidere, som var ansatt på henholdsvis en flyplass og et sykehus, var forhindret i å ta ut deres opptjente ferie fordi de ble syke.

Medarbeiderne hadde hatt mulighet til å ta ut ferien før de ble syke, men virksomheten hadde hverken oppfordret til eller sikret at medarbeiderne kunne ta ut ferien.

De tyske reglene om ferie medførte at opptjente feriedager gikk tapt 15 måneder etter ferieårets utløp. Dette var selv om medarbeiderne ikke kunne ta ut ferie, for eksempel på grunn av lengre sykdom. Feriedager ble også tapt uavhengig av om virksomheten hadde sikret at medarbeiderne kunne ta ut ferie eller ikke.

På rundreise i ferieregler

EU-domstolen fastslo først og fremst at medarbeidere alltid har rett til 4 ukers betalt ferie om året etter EU-reglene. Samtidig understreket domstolen at det virksomheters ansvar å oppfordre til og sikre at medarbeidere rent faktisk kan ta ut ferie.

Dersom virksomheter ikke har overholdt denne forpliktelsen kan ikke medarbeidere miste opptjent ferie. Regler som fører til at medarbeidere mister ferien sin, uten at virksomheter har oppfordret til og sikret at medarbeiderne rent faktisk har kunnet ta ut ferie, er derfor ulovlige.

IUNO mener

Dommen viser at nasjonale regler om ferie kan være i strid med EU-reglene dersom medarbeideren mister ferien sin, uten at virksomheten har oppfordret til og sikret at medarbeideren har kunnet ta ut ferien. Konsekvensen vil være at medarbeideren har krav på å kunne ta ut ferien i den nye perioden, eller bli kompensert.

Danmark og Sverige har, i motsetning til Norge, regler om at ferie bortfaller hvis ikke medarbeideren tar ut ferie innenfor en gitt periode. Saken kan derfor få betydning for lignende saker i Danmark og Sverige.

IUNO mener at virksomheter skriftlig oppfordrer medarbeidere til å ta ut ferie i løpet av året, og igjen i god tid før ferieåret slutter. 

[EU-domstolens dom av 22. september 2022 i de forente sakene C-518/20 og C-727/20]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

29 mai 2023

Viktigheten av uforsvarlig oppsigelse

logo
HR-jus

14 mai 2023

Tips om medarbeideres tips

logo
HR-jus

30 april 2023

Når sabotasje ble selv-sabotasje

logo
HR-jus

10 april 2023

Ta på deg sikkerhetsbuksa

logo
HR-jus

10 april 2023

Nye regler for konsern

logo
HR-jus

12 mars 2023

Mangel på informasjon var ikke gjengjeldelse

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner