NO
HR-jus

Brudd på lojalitetsplikten var gyldig grunn for avskjedigelse

logo
Jusnytt
calendar 26. april 2020
globus Norge

I forbindelse med en pågående konflikt mellom to tannleger i et kontorfellesskap ble en tannlegeassistent avskjediget for å ha lagt til rette for at hennes arbeidsgivers personlige notater og tanker om konflikten ble delt med motparten. Lagmannsretten fant at avskjedigelsen var rettmessig.

To tannleger drev hvert sitt enkeltmannsforetak i et kontorfellesskap, med hver sin tannlegeassistent. I forbindelse med en konflikt mellom tannlegene hadde tannlegeassistentens arbeidsgiver skrevet et personlig notat med graverende beskyldninger mot motparten. Notatet var plassert i en lukket mappe, og tannlegeassistenten delte notatet med motpartens assistent. Motpartens assistent tok en kopi av notatet for så å dele dette med sin arbeidsgiver. Dette forverret konflikten betraktelig, og tannlegeassistenten ble avskjediget. Tannlegeassistenten mente både avskjedigelse og oppsigelse var usaklig.

Tannlegen anførte at tannlegeassistenten hadde begått et grovt pliktbrudd som følge av illojalitet. Når hendelsen ble oppdaget løy tannlegeassistenten om sin rolle. Tannlegeassistentens handlinger gjorde det umulig for tannlegen å stole på henne i fremtiden. Tannlegeassistenten anførte på sin side at motparten ikke ble gjort kjent med noe som tannlegen ikke allerede hadde sagt eller senere ville dele, samt at hun hadde en plikt til å ta hensyn til motpartens tannlegeassistent.

Hovedspørsmålet som Lagmannsretten skulle ta stilling til var derfor hvorvidt avskjedigelsen var saklig.

Illojalitet var vesentlig mislighold av arbeidsavtalen

Lagmannsretten fant at tannlegeassistentens handlinger var en forutsetning for kopieringen og videreformidlingen til motparten. Lagmannsretten fant det videre irrelevant hvorvidt deler av notatet allerede var blitt kjent eller ville bli gjort kjent på et senere tidspunkt. Som et personlig notat var det opp til tannlegen hva, hvordan og når dette eventuelt skulle deles.

Det ble lagt vekt på at tannlegen ved tidligere brudd på tillitsforhold hadde strukket seg langt for å hjelpe tannlegeassistenten både økonomisk og på andre måter. Det var blitt holdt flere medarbeidersamtaler hvor dette var tema, og tannlegeassistenten hadde mottatt en skriftlig advarsel. Etter delingen av det private notatet ble tannlegeassistenten gitt mulighet for å forklare seg, og det ble holdt drøftelsesmøte hvor begge parter var enige om at arbeidsforholdet ikke kunne fortsette, men partene kom ikke til enighet.

Retten fant det sannsynliggjort at tannlegeassistenten var kjent med at notat ville bli videreformidlet og konsekvensene av dette. Når retten fant at tannlegeassistenten hadde opptrådd illojalt på en måte som var et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen ble det videre lagt vekt på hennes lojalitetsplikt til å ivareta tannlegens interesser, at hennes handlinger aktivt hadde motarbeidet tannlegens interesser og det faktum at tannlegen var avhengig av et godt tillitsforhold dem imellom da hun var tannlegens eneste ansatte i et lite kontorfellesskap.

Basert på en helhetsvurdering konkluderte lagmannsretten derfor med at avskjedigelsen var gyldig. 

IUNO mener

Avskjedigelse er et drastisk tiltak, og krever derfor strenge vilkår. Dommen illustrerer at tillitsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er en vesentlig forutsetning i arbeidsforholdet, og at illojalitet er et brudd på arbeidsavtalen. Samtidig legger retten vekt på forholdene forut for avskjedigelse og den etterfølgende saksbehandlingen.

IUNO anbefaler derfor at virksomheter på tross av tillitsbrudd ser på arbeidsforholdet som en helhet, vurderer muligheten for andre sanksjoner og overholder saksbehandlingsreglene før en endelig beslutning blir truffet.

 

[Borgarting lagmannsretts dom av 9. mars 2020 i sak LB-2019-119893]

To tannleger drev hvert sitt enkeltmannsforetak i et kontorfellesskap, med hver sin tannlegeassistent. I forbindelse med en konflikt mellom tannlegene hadde tannlegeassistentens arbeidsgiver skrevet et personlig notat med graverende beskyldninger mot motparten. Notatet var plassert i en lukket mappe, og tannlegeassistenten delte notatet med motpartens assistent. Motpartens assistent tok en kopi av notatet for så å dele dette med sin arbeidsgiver. Dette forverret konflikten betraktelig, og tannlegeassistenten ble avskjediget. Tannlegeassistenten mente både avskjedigelse og oppsigelse var usaklig.

Tannlegen anførte at tannlegeassistenten hadde begått et grovt pliktbrudd som følge av illojalitet. Når hendelsen ble oppdaget løy tannlegeassistenten om sin rolle. Tannlegeassistentens handlinger gjorde det umulig for tannlegen å stole på henne i fremtiden. Tannlegeassistenten anførte på sin side at motparten ikke ble gjort kjent med noe som tannlegen ikke allerede hadde sagt eller senere ville dele, samt at hun hadde en plikt til å ta hensyn til motpartens tannlegeassistent.

Hovedspørsmålet som Lagmannsretten skulle ta stilling til var derfor hvorvidt avskjedigelsen var saklig.

Illojalitet var vesentlig mislighold av arbeidsavtalen

Lagmannsretten fant at tannlegeassistentens handlinger var en forutsetning for kopieringen og videreformidlingen til motparten. Lagmannsretten fant det videre irrelevant hvorvidt deler av notatet allerede var blitt kjent eller ville bli gjort kjent på et senere tidspunkt. Som et personlig notat var det opp til tannlegen hva, hvordan og når dette eventuelt skulle deles.

Det ble lagt vekt på at tannlegen ved tidligere brudd på tillitsforhold hadde strukket seg langt for å hjelpe tannlegeassistenten både økonomisk og på andre måter. Det var blitt holdt flere medarbeidersamtaler hvor dette var tema, og tannlegeassistenten hadde mottatt en skriftlig advarsel. Etter delingen av det private notatet ble tannlegeassistenten gitt mulighet for å forklare seg, og det ble holdt drøftelsesmøte hvor begge parter var enige om at arbeidsforholdet ikke kunne fortsette, men partene kom ikke til enighet.

Retten fant det sannsynliggjort at tannlegeassistenten var kjent med at notat ville bli videreformidlet og konsekvensene av dette. Når retten fant at tannlegeassistenten hadde opptrådd illojalt på en måte som var et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen ble det videre lagt vekt på hennes lojalitetsplikt til å ivareta tannlegens interesser, at hennes handlinger aktivt hadde motarbeidet tannlegens interesser og det faktum at tannlegen var avhengig av et godt tillitsforhold dem imellom da hun var tannlegens eneste ansatte i et lite kontorfellesskap.

Basert på en helhetsvurdering konkluderte lagmannsretten derfor med at avskjedigelsen var gyldig. 

IUNO mener

Avskjedigelse er et drastisk tiltak, og krever derfor strenge vilkår. Dommen illustrerer at tillitsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er en vesentlig forutsetning i arbeidsforholdet, og at illojalitet er et brudd på arbeidsavtalen. Samtidig legger retten vekt på forholdene forut for avskjedigelse og den etterfølgende saksbehandlingen.

IUNO anbefaler derfor at virksomheter på tross av tillitsbrudd ser på arbeidsforholdet som en helhet, vurderer muligheten for andre sanksjoner og overholder saksbehandlingsreglene før en endelig beslutning blir truffet.

 

[Borgarting lagmannsretts dom av 9. mars 2020 i sak LB-2019-119893]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Lignende nytt

logo
HR-jus

11. april 2021

Gjelder lojalitetsplikten under permittering?

logo
HR-jus

18. mars 2021

Nytt og høyere vederlag for medarbeiders oppfinnelse

logo
HR-jus

18. mars 2021

Permitteringsperioden utvides til 1 oktober 2021

logo
HR-jus

14. mars 2021

Usaklig med oppsigelse når den angitte årsak ikke er den reelle årsak

logo
HR-jus

28. februar 2021

Ubetalte reguleringspremier ble også overført ved virksomhetsoverdragelse

logo
HR-jus

14. februar 2021

Høyesterett har bekreftet den nedre grensen for seksuell trakassering

Learning

logo
HR-jus
2. september 2019

Livestream om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk)

logo
HR-jus
2. september 2019

Morgonmøte om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk) (København)