NO
HR-jus

Bonusen med bonus policy

logo
Jusnytt
calendar 26. februar 2023
globus Norge

To medarbeidere var berettiget til performance-basert bonus. Fordi de hadde sagt opp sine stillinger før tidspunktet for utbetaling mottok de den imidlertid ikke. Ifølge lagmannsretten var dette tillatt fordi bonusordningen var tydelig på at medarbeiderne måtte være ansatt på tidspunktet for utbetalingen.

En direktør for marked og salg og en senior porteføljeforvalter i en virksomhet for verdipapirer deltok i virksomhetens bonusordning. Begge medarbeiderne var berettiget bonusen og mottok et tildelingsbrev som beskrev den berettigede summen og betalingsplanen.

Bonusen var variabel og performance-basert. Halvparten skulle utbetales umiddelbart mens den gjenstående halvparten ville bli utbetalt i tre utbetalinger over tre år. Det var imidlertid en betingelse at medarbeiderne var i uoppsagt stilling på tidspunktet for utbetalingen.

Før medarbeiderne mottok resten av utbetalingene sa de begge opp sine stillinger i virksomheten. Etterpå nektet virksomheten å utbetale det utestående beløpet.

Riktig formulering kan spare millioner

Retten konkluderte at medarbeiderne ikke var berettiget de utestående bonusutbetalingene og virksomheten hadde lov til å stoppe de gjenstående utbetalingene.

Bonusen var ikke regulert i medarbeidernes arbeidsavtaler. En eventuell rett til bonus måtte derfor følge av det individuelle tildelingsbrevet eller virksomhetens bonusordning. Begge dokumentene var tydelige og ga ingen tvil om at bonusen var betinget og krevde at medarbeiderne sto i uoppsagt stilling ved virksomheten på tidspunktet for utbetalingen.

Det ble tillagt vekt at medarbeiderne var ressurssterke og hadde en betydelig fastlønn. De var ytterligere kjent med hvordan bonusordningen fungerte og hadde stor forhandlingsmakt.

IUNO mener

Denne saken illustrerer at å ta bort eller å redusere performance-baserte bonusordninger kan være innenfor virksomhetens styringsrett.

IUNO anbefaler at virksomheter kun berettiger medarbeidere til å delta i bonusordningen i arbeidsavtalen. Betingelsene og vilkårene for bonusberettigelser bør reguleres i en separat policy. Det er derfor anbefalt at eventuelle betingelser formuleres klart og tydelig i ordningen og gjøres tilgjengelig for medarbeiderne, for eksempel en betingelse om å stå i uoppsagt stilling.

[Borgarting lagmannsretts dom av 2 februar 2023 i sak LB-2022-74400]

En direktør for marked og salg og en senior porteføljeforvalter i en virksomhet for verdipapirer deltok i virksomhetens bonusordning. Begge medarbeiderne var berettiget bonusen og mottok et tildelingsbrev som beskrev den berettigede summen og betalingsplanen.

Bonusen var variabel og performance-basert. Halvparten skulle utbetales umiddelbart mens den gjenstående halvparten ville bli utbetalt i tre utbetalinger over tre år. Det var imidlertid en betingelse at medarbeiderne var i uoppsagt stilling på tidspunktet for utbetalingen.

Før medarbeiderne mottok resten av utbetalingene sa de begge opp sine stillinger i virksomheten. Etterpå nektet virksomheten å utbetale det utestående beløpet.

Riktig formulering kan spare millioner

Retten konkluderte at medarbeiderne ikke var berettiget de utestående bonusutbetalingene og virksomheten hadde lov til å stoppe de gjenstående utbetalingene.

Bonusen var ikke regulert i medarbeidernes arbeidsavtaler. En eventuell rett til bonus måtte derfor følge av det individuelle tildelingsbrevet eller virksomhetens bonusordning. Begge dokumentene var tydelige og ga ingen tvil om at bonusen var betinget og krevde at medarbeiderne sto i uoppsagt stilling ved virksomheten på tidspunktet for utbetalingen.

Det ble tillagt vekt at medarbeiderne var ressurssterke og hadde en betydelig fastlønn. De var ytterligere kjent med hvordan bonusordningen fungerte og hadde stor forhandlingsmakt.

IUNO mener

Denne saken illustrerer at å ta bort eller å redusere performance-baserte bonusordninger kan være innenfor virksomhetens styringsrett.

IUNO anbefaler at virksomheter kun berettiger medarbeidere til å delta i bonusordningen i arbeidsavtalen. Betingelsene og vilkårene for bonusberettigelser bør reguleres i en separat policy. Det er derfor anbefalt at eventuelle betingelser formuleres klart og tydelig i ordningen og gjøres tilgjengelig for medarbeiderne, for eksempel en betingelse om å stå i uoppsagt stilling.

[Borgarting lagmannsretts dom av 2 februar 2023 i sak LB-2022-74400]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

29 mai 2023

Viktigheten av uforsvarlig oppsigelse

logo
HR-jus

14 mai 2023

Tips om medarbeideres tips

logo
HR-jus

30 april 2023

Når sabotasje ble selv-sabotasje

logo
HR-jus

10 april 2023

Ta på deg sikkerhetsbuksa

logo
HR-jus

10 april 2023

Nye regler for konsern

logo
HR-jus

12 mars 2023

Mangel på informasjon var ikke gjengjeldelse

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner