NO
HR-jus

Bilde av oppsigelsesbrev i postkassen akseptert som personlig levert

logo
Jusnytt
calendar 13. februar 2022
globus Norge

Sosial avstand og hjemmekontor under pandemien kan gjøre det utfordrende å overlevere oppsigelsesbrev. I en nylig sak så lagmannsretten på forskjellige, og mer utradisjonelle, metoder å gi oppsigelsesbrev på. Selv om oppsigelse på SMS ikke var nok, fant retten at overlevering gjennom e-post og gjennom foto av fysisk brev i postkassen var mulig.

En vaktmester jobbet i et boligsameie. Arbeidsforholdet hans var omfattet av en seks-måneders prøvetid. Kort tid før opphøret av prøvetiden ble han invitert til drøftelsesmøte som følge av han manglende arbeidsprestasjoner og uklarert fravær. Dagen etter besluttet bedriften å oppsi ham.

Som konsekvens måtte bedriften gi medarbeideren oppsigelsesbrevet kun to dager før opphøret av prøvetiden. For å forsikre at oppsigelse ble gitt før slutten av prøvetiden møtte bedriften opp ved medarbeiderens hjem og forsøkte først personlig overlevering for så å be en nabo om hjelp ettersom ingen åpnet. Medarbeideren hadde vært hjemme under det første forsøket, men hadde ikke hørt ringeklokken. Under det andre forsøket hadde han vært utenbys på grunn av sykdom i familien.

Ettersom bedriften ikke kunne komme i personlig kontakt med medarbeideren ble oppsigelsesbrevet plassert i postkassen, og bedriften tok et bilde med tidsstempel. For å sikre at medarbeideren mottok brevet sendte bedriften ham også en e-post med en kopi av oppsigelsesbrevet, samt en forklaring om at brevet også lå i postkassen hans. I tillegg mottok han en SMS fra bedriften med denne informasjonen.

Tross alle forsøkene så ikke medarbeideren SMS-en før senere på kvelden, hvor han ikke hadde tilgang til e-posten sin. Han fikk ikke tilgang til e-posten eller brevet i postkassen før han kom hjem igjen tre dager senere. Som følge av dette trodde medarbeideren at han var oppsagt etter utløpet av prøvetiden, ikke før, hvilket økte hans beskyttelse mot oppsigelse.

Oppsigelsesbrev var gitt gjennom SMS, e-post og brev

Retten konkluderte at oppsigelsen hadde ankommet innenfor prøvetiden ettersom bedriften kunne dokumentere at oppsigelsesbrevet hadde blitt plassert i postkassen før prøvetidens utløp. Utover å kunne dokumentere ankomsten spilte det en rolle at bedriften ikke hadde hatt kjennskap til at medarbeideren ikke ville ha tilgang til sin postkasse før tre dager senere.

I forhold til metoden av å oppsi medarbeideren gjennom SMS fant retten at oppsigelse ikke hadde funnet sted. SMS-en i seg selv oppfylte ikke formkravene for en oppsigelse ettersom den alene forklarte at oppsigelsesbrev hadde blitt sendt på e-post og plassert i postkassen, med en oppfordring om å sjekke disse.

I forhold til metoden av å oppsi medarbeideren gjennom e-post var det ingenting som tilsa at medarbeideren løy om å ikke ha tilgang til sin e-post før han returnerte hjem. Bedriften, som hadde bevisbyrden, hadde ikke tatt i bruk lesebekreftelse eller fått kvittering for mottak av medarbeideren. Oppsigelsen gjennom e-post hadde derfor ikke kommet frem innenfor prøvetiden.

IUNO mener

Saken gir viktige føringer for når utradisjonelle oppsigelser er kommet frem. Tidspunktet oppsigelsen kommer frem kan være betydelig fordi terskelen for oppsigelse er lavere under prøvetiden. Tidspunktet kan derfor være avgjørende for hvorvidt en oppsigelse er saklig eller ikke. Oppsigelsestiden for alle oppsigelser vil først løpe fra første dag i måneden etter oppsigelsen er kommet frem. Hvis oppsigelsen kommer frem ved starten av en måned vil bedriften derfor i praksis måtte betale lønn under oppsigelsestiden for en lengre periode.

IUNO anbefaler at bedrifter på forhånd vurderer konsekvensene av når en oppsigelse er kommet frem. Bedrifter som tar i bruk utradisjonelle metoder for å overlevere oppsigelsesbrev bør også sikre at de kan dokumentere når oppsigelsen kom frem. I forbindelse med e-post er det flere digitale løsninger for dokumentasjon, slik som lesebekreftelse og leveringsnotifikasjoner.

Tidspunktet for når en oppsigelse er kommet frem kan derfor være avgjørende for om en oppsigelse anses som saklig eller ei, og om bedriften må betale lønn under oppsigelsestiden en måned lengre. IUNO anbefaler derfor at bedrifter som viker fra utgangspunktet sørger for å dokumentere mottakelse og/eller avtaler med medarbeidere at andre metoder enn utgangspunktet tas i bruk. I forhold til oppsigelser gitt gjennom e-post eksisterer det mange digitale dokumentasjonsløsninger, som lesebekreftelse.

[Lagmannsrettens dom av 17 januar 2022 i sak LB-2021-118220]

En vaktmester jobbet i et boligsameie. Arbeidsforholdet hans var omfattet av en seks-måneders prøvetid. Kort tid før opphøret av prøvetiden ble han invitert til drøftelsesmøte som følge av han manglende arbeidsprestasjoner og uklarert fravær. Dagen etter besluttet bedriften å oppsi ham.

Som konsekvens måtte bedriften gi medarbeideren oppsigelsesbrevet kun to dager før opphøret av prøvetiden. For å forsikre at oppsigelse ble gitt før slutten av prøvetiden møtte bedriften opp ved medarbeiderens hjem og forsøkte først personlig overlevering for så å be en nabo om hjelp ettersom ingen åpnet. Medarbeideren hadde vært hjemme under det første forsøket, men hadde ikke hørt ringeklokken. Under det andre forsøket hadde han vært utenbys på grunn av sykdom i familien.

Ettersom bedriften ikke kunne komme i personlig kontakt med medarbeideren ble oppsigelsesbrevet plassert i postkassen, og bedriften tok et bilde med tidsstempel. For å sikre at medarbeideren mottok brevet sendte bedriften ham også en e-post med en kopi av oppsigelsesbrevet, samt en forklaring om at brevet også lå i postkassen hans. I tillegg mottok han en SMS fra bedriften med denne informasjonen.

Tross alle forsøkene så ikke medarbeideren SMS-en før senere på kvelden, hvor han ikke hadde tilgang til e-posten sin. Han fikk ikke tilgang til e-posten eller brevet i postkassen før han kom hjem igjen tre dager senere. Som følge av dette trodde medarbeideren at han var oppsagt etter utløpet av prøvetiden, ikke før, hvilket økte hans beskyttelse mot oppsigelse.

Oppsigelsesbrev var gitt gjennom SMS, e-post og brev

Retten konkluderte at oppsigelsen hadde ankommet innenfor prøvetiden ettersom bedriften kunne dokumentere at oppsigelsesbrevet hadde blitt plassert i postkassen før prøvetidens utløp. Utover å kunne dokumentere ankomsten spilte det en rolle at bedriften ikke hadde hatt kjennskap til at medarbeideren ikke ville ha tilgang til sin postkasse før tre dager senere.

I forhold til metoden av å oppsi medarbeideren gjennom SMS fant retten at oppsigelse ikke hadde funnet sted. SMS-en i seg selv oppfylte ikke formkravene for en oppsigelse ettersom den alene forklarte at oppsigelsesbrev hadde blitt sendt på e-post og plassert i postkassen, med en oppfordring om å sjekke disse.

I forhold til metoden av å oppsi medarbeideren gjennom e-post var det ingenting som tilsa at medarbeideren løy om å ikke ha tilgang til sin e-post før han returnerte hjem. Bedriften, som hadde bevisbyrden, hadde ikke tatt i bruk lesebekreftelse eller fått kvittering for mottak av medarbeideren. Oppsigelsen gjennom e-post hadde derfor ikke kommet frem innenfor prøvetiden.

IUNO mener

Saken gir viktige føringer for når utradisjonelle oppsigelser er kommet frem. Tidspunktet oppsigelsen kommer frem kan være betydelig fordi terskelen for oppsigelse er lavere under prøvetiden. Tidspunktet kan derfor være avgjørende for hvorvidt en oppsigelse er saklig eller ikke. Oppsigelsestiden for alle oppsigelser vil først løpe fra første dag i måneden etter oppsigelsen er kommet frem. Hvis oppsigelsen kommer frem ved starten av en måned vil bedriften derfor i praksis måtte betale lønn under oppsigelsestiden for en lengre periode.

IUNO anbefaler at bedrifter på forhånd vurderer konsekvensene av når en oppsigelse er kommet frem. Bedrifter som tar i bruk utradisjonelle metoder for å overlevere oppsigelsesbrev bør også sikre at de kan dokumentere når oppsigelsen kom frem. I forbindelse med e-post er det flere digitale løsninger for dokumentasjon, slik som lesebekreftelse og leveringsnotifikasjoner.

Tidspunktet for når en oppsigelse er kommet frem kan derfor være avgjørende for om en oppsigelse anses som saklig eller ei, og om bedriften må betale lønn under oppsigelsestiden en måned lengre. IUNO anbefaler derfor at bedrifter som viker fra utgangspunktet sørger for å dokumentere mottakelse og/eller avtaler med medarbeidere at andre metoder enn utgangspunktet tas i bruk. I forhold til oppsigelser gitt gjennom e-post eksisterer det mange digitale dokumentasjonsløsninger, som lesebekreftelse.

[Lagmannsrettens dom av 17 januar 2022 i sak LB-2021-118220]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

6 juni 2024

From Russia with love

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner