NO
HR-jus

Avskjed var usaklig som følge av saksbehandlingsfeil

logo
Jusnytt
calendar 13. mars 2022
globus Norge

Avskjedigelser er sjeldne i praksis som følge av strenge vilkår for å beskytte medarbeidere fra den betydelige virkningen en slik sanksjon har. I en nylig sak ble imidlertid en medarbeider avskjediget for å ha forfalsket dokumenter. Selv om det forelå tilstrekkelig grunnlag til en avskjedigelse medførte bedriftens mangelfulle saksbehandling at avskjedigelsen var usaklig.

Etter å ha mottatt to dyre klager fra kunder som følge av mangler og forsinkelser i forskjellige ordrer innkalte en bedrift som spesialisert i kjøkken den ansvarlige selgeren til et drøftelsesmøte.

Kort tid etter drøftelsesmøtet informerte medarbeideren bedriften om enda en mangelfull levering hvor hun hadde vært den ansvarlige selgeren. Hun la imidlertid skylden for feilen i målene av kjøkkenheten på montørbedriften. Hun viste til ordrespesifikasjonen hun hadde utarbeidet, hvor de korrekte målene var oppført, og oppfordret bedriften til å holde montørbedriften økonomisk ansvarlig for feilen.

Bedriften ble imidlertid oppmerksomme på at ordrespesifikasjonen hadde blitt redigert samme dag. Det ble også oppdaget at medarbeiderens brukerprofil var den eneste som hadde redigert i ordren. Det kom ytterligere frem at ordrespesifikasjonen hadde inneholdt feil mål før medarbeideren hadde redigert i denne – for å oppføre de korrekte målene – og løy om det.

Som følge av undersøkelsene ble medarbeideren avskjediget på bakgrunn av at hun hadde forfalsket den nyeste ordrespesifikasjonen, så vel som hennes feil i de tidligere to sakene hun hadde vært ansvarlig for. Under de etterfølgende forhandlingene nektet medarbeideren for å ha forfalsket ordrespesifikasjonen på tross av bedriftens beviser.

Et nytt drøftelsesmøte burde ha blitt holdt

Lagmannsretten konkluderte at bedriften ikke hadde møtt kravene for å avskjedige medarbeideren. Dette var delvis fordi medarbeideren ikke hadde blitt innkalt til et nytt drøftelsesmøte og gitt muligheten til å fortelle sin side av saken. Det ble også lagt vekt på at bedriften ikke hadde vurdert suspensjon eller å fjerne medarbeiderens tilgang til datasystemet før det ble tatt en endelig beslutning om avskjedigelse.

Retten fant at medarbeideren hadde forfalsket ordrespesifikasjonen. Selv om dette utgjorde tilstrekkelig grunnlag til en avskjedigelse, burde en så alvorlig sanksjon kun tas i bruk ved et umiddelbart behov for dette. For eksempel ville en suspensjon av medarbeideren ha dekket bedriftens umiddelbare behov og samtidig gi tid til at medarbeideren fikk fortelle sin side av saken før en beslutning om avskjedigelse ble tatt. Dette ville også ha gitt bedriften mulighet til å innhente uomtvistelig dokumentasjon før endelig beslutning ble tatt.

Ettersom bedriften ikke hadde nedlagt en subsidiær påstand om oppsigelse - hvis kravene for avskjedigelse ikke ble møtt - var medarbeideren berettiget erstatning.

IUNO mener

Dette er et godt eksempel på viktigheten av korrekt saksbehandling, både før en avskjedigelse blir gitt og for når tvisten har nådd domstolene. Hvor det er et grovt tillitsbrudd eller potensielle kriminelle handlinger begått av en medarbeider kan sterke følelser komme i spill og føre til raske beslutninger. Særlig i slike saker er det viktig at bedriften holder hodet kalt og sørger for å følge alle nødvendige steg.

IUNO anbefaler at bedrifter både vurderer hvorvidt vilkårene er møtt og hva alternativene er dersom disse ikke er møtt i forbindelse med en avskjedigelse. Selv om det følger av avskjedigelsens natur at denne skal gis kort tid etter kontraktsbruddet fant sted, så er det både tid til å søke juridisk rådgivning og sikre forsvarlig saksbehandling.

[Lagmannsrettens dom av 14 februar 2022 i sak LA-2021-137694]

Etter å ha mottatt to dyre klager fra kunder som følge av mangler og forsinkelser i forskjellige ordrer innkalte en bedrift som spesialisert i kjøkken den ansvarlige selgeren til et drøftelsesmøte.

Kort tid etter drøftelsesmøtet informerte medarbeideren bedriften om enda en mangelfull levering hvor hun hadde vært den ansvarlige selgeren. Hun la imidlertid skylden for feilen i målene av kjøkkenheten på montørbedriften. Hun viste til ordrespesifikasjonen hun hadde utarbeidet, hvor de korrekte målene var oppført, og oppfordret bedriften til å holde montørbedriften økonomisk ansvarlig for feilen.

Bedriften ble imidlertid oppmerksomme på at ordrespesifikasjonen hadde blitt redigert samme dag. Det ble også oppdaget at medarbeiderens brukerprofil var den eneste som hadde redigert i ordren. Det kom ytterligere frem at ordrespesifikasjonen hadde inneholdt feil mål før medarbeideren hadde redigert i denne – for å oppføre de korrekte målene – og løy om det.

Som følge av undersøkelsene ble medarbeideren avskjediget på bakgrunn av at hun hadde forfalsket den nyeste ordrespesifikasjonen, så vel som hennes feil i de tidligere to sakene hun hadde vært ansvarlig for. Under de etterfølgende forhandlingene nektet medarbeideren for å ha forfalsket ordrespesifikasjonen på tross av bedriftens beviser.

Et nytt drøftelsesmøte burde ha blitt holdt

Lagmannsretten konkluderte at bedriften ikke hadde møtt kravene for å avskjedige medarbeideren. Dette var delvis fordi medarbeideren ikke hadde blitt innkalt til et nytt drøftelsesmøte og gitt muligheten til å fortelle sin side av saken. Det ble også lagt vekt på at bedriften ikke hadde vurdert suspensjon eller å fjerne medarbeiderens tilgang til datasystemet før det ble tatt en endelig beslutning om avskjedigelse.

Retten fant at medarbeideren hadde forfalsket ordrespesifikasjonen. Selv om dette utgjorde tilstrekkelig grunnlag til en avskjedigelse, burde en så alvorlig sanksjon kun tas i bruk ved et umiddelbart behov for dette. For eksempel ville en suspensjon av medarbeideren ha dekket bedriftens umiddelbare behov og samtidig gi tid til at medarbeideren fikk fortelle sin side av saken før en beslutning om avskjedigelse ble tatt. Dette ville også ha gitt bedriften mulighet til å innhente uomtvistelig dokumentasjon før endelig beslutning ble tatt.

Ettersom bedriften ikke hadde nedlagt en subsidiær påstand om oppsigelse - hvis kravene for avskjedigelse ikke ble møtt - var medarbeideren berettiget erstatning.

IUNO mener

Dette er et godt eksempel på viktigheten av korrekt saksbehandling, både før en avskjedigelse blir gitt og for når tvisten har nådd domstolene. Hvor det er et grovt tillitsbrudd eller potensielle kriminelle handlinger begått av en medarbeider kan sterke følelser komme i spill og føre til raske beslutninger. Særlig i slike saker er det viktig at bedriften holder hodet kalt og sørger for å følge alle nødvendige steg.

IUNO anbefaler at bedrifter både vurderer hvorvidt vilkårene er møtt og hva alternativene er dersom disse ikke er møtt i forbindelse med en avskjedigelse. Selv om det følger av avskjedigelsens natur at denne skal gis kort tid etter kontraktsbruddet fant sted, så er det både tid til å søke juridisk rådgivning og sikre forsvarlig saksbehandling.

[Lagmannsrettens dom av 14 februar 2022 i sak LA-2021-137694]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

12 juni 2022

Aleneforsørger kunne stå i stilling tross avskjedigelse

logo
HR-jus

29 mai 2022

Bedrifter fikk ikke gjøre trekke for kostnader i medarbeidernes tips

logo
HR-jus

8 mai 2022

Nye tiltak for å hjelpe bedrifter å ansette personer fra Ukraina

logo
HR-jus

24 april 2022

Nye regler for hjemmekontor

logo
HR-jus

27 februar 2022

Nytt forslag begrenser bruken av innleide medarbeidere

logo
HR-jus

13 februar 2022

Bilde av oppsigelsesbrev i postkassen akseptert som personlig levert

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Kommunikasjon assistent

Katrine

Matilde Ahlberg Purhus

Advokatfullmektig

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikasjon assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner