NO
HR-jus

Aleneforsørger kunne stå i stilling tross avskjedigelse

logo
Jusnytt
calendar 12. juni 2022
globus Norge

Avskjedigede medarbeidere kan normalt ikke stå i stillingen under rettsbehandling. I en nylig sak vek imidlertid lagmannsretten bort fra dette utgangspunktet. Den avgjørende faktoren for å la medarbeideren stå i stilling var fordi det var sannsynlig at avskjeden ikke var gyldig.

En aleneforsørger som var administrasjons- og markedsansvarlig i en bedrift ble oppsagt som følge av manglende tillit og mistrivsel. Kort tid etter og under oppsigelsesperioden ble imidlertid medarbeideren innkalt til et drøftelsesmøte i forbindelse med mulig avskjed som følge av en avtale hun hadde inngått.

Etter møtet mottok hun avskjed. Bedriftens reaksjon var et resultat av at medarbeideren hadde forhandlet en avtale uten signaturrett. Som et resultat av denne avtalen var bedriften forpliktet til å la en underleverandør markedsføre overfor dens kunder, noe som reflektere negativt på bedriften.

I medarbeiderens etterfølgende krav om usaklig avskjed, begjærte hun å stå i stilling under rettsbehandlingen. Denne problemstillingen måtte derfor vurderes før det ble truffet en beslutning om avskjeden.

Manglende reaksjon var aksept

Lagmannsretten konkluderte at medarbeideren kunne stå i stilling under rettsbehandlingen. Dette var fordi retten fant det tvilsomt at avskjeden hadde vært saklig, etter en foreløpig prøving av saken.

Selv om en signaturrett ikke var en del av medarbeiderens stillingsbeskrivelse, hadde hun forpliktet bedriften til lignende avtaler ved flere tidligere anledninger. Ettersom bedriften verken hadde stilt spørsmål til eller sanksjonert medarbeideren for dette tidligere, hadde bedriften akseptert at dette var en del av hennes jobb. Det ble også lagt vekt på at avtalen hverken hadde forpliktet eller påvirket bedriften økonomisk.

Sosiale hensyn spilte også en rolle i avgjørelsen. Medarbeideren var aleneforsørger for to barn, hadde boliglån og ville ikke motta trygdeytelser før flere måneder etter avskjedigelsen. En avskjed ville derfor ha en betydelig negativ effekt på medarbeideren.

IUNO mener

I motsetning til ved oppsigelser vil avskjedigede medarbeidere som utgangspunkt ikke kunne stå i stilling under behandlingen av søksmål. Ettersom avskjedigelser har en betydelig virkning på medarbeidere, som i denne saken, gjelder et unntak når det er tvilsomt at avskjedigelsen er saklig. I avgjørelsen av dette vil retten se på de sosiale hensynene.

Når en avskjedigelse vurderes anbefaler IUNO at bedrifter vurderer hvordan medarbeideren vil bli påvirket. For eksempel vil en medarbeiders høye alder, sykdom eller handicap kunne påvirke medarbeiderens muligheter til å finne nytt arbeid. Hvorvidt en avskjed er saklig må derfor vurderes opp i mot begge parters interesser.

[Borgarting Lagmannsretts dom i sak LB-2022-63021 av 12 mai 2022]

 

En aleneforsørger som var administrasjons- og markedsansvarlig i en bedrift ble oppsagt som følge av manglende tillit og mistrivsel. Kort tid etter og under oppsigelsesperioden ble imidlertid medarbeideren innkalt til et drøftelsesmøte i forbindelse med mulig avskjed som følge av en avtale hun hadde inngått.

Etter møtet mottok hun avskjed. Bedriftens reaksjon var et resultat av at medarbeideren hadde forhandlet en avtale uten signaturrett. Som et resultat av denne avtalen var bedriften forpliktet til å la en underleverandør markedsføre overfor dens kunder, noe som reflektere negativt på bedriften.

I medarbeiderens etterfølgende krav om usaklig avskjed, begjærte hun å stå i stilling under rettsbehandlingen. Denne problemstillingen måtte derfor vurderes før det ble truffet en beslutning om avskjeden.

Manglende reaksjon var aksept

Lagmannsretten konkluderte at medarbeideren kunne stå i stilling under rettsbehandlingen. Dette var fordi retten fant det tvilsomt at avskjeden hadde vært saklig, etter en foreløpig prøving av saken.

Selv om en signaturrett ikke var en del av medarbeiderens stillingsbeskrivelse, hadde hun forpliktet bedriften til lignende avtaler ved flere tidligere anledninger. Ettersom bedriften verken hadde stilt spørsmål til eller sanksjonert medarbeideren for dette tidligere, hadde bedriften akseptert at dette var en del av hennes jobb. Det ble også lagt vekt på at avtalen hverken hadde forpliktet eller påvirket bedriften økonomisk.

Sosiale hensyn spilte også en rolle i avgjørelsen. Medarbeideren var aleneforsørger for to barn, hadde boliglån og ville ikke motta trygdeytelser før flere måneder etter avskjedigelsen. En avskjed ville derfor ha en betydelig negativ effekt på medarbeideren.

IUNO mener

I motsetning til ved oppsigelser vil avskjedigede medarbeidere som utgangspunkt ikke kunne stå i stilling under behandlingen av søksmål. Ettersom avskjedigelser har en betydelig virkning på medarbeidere, som i denne saken, gjelder et unntak når det er tvilsomt at avskjedigelsen er saklig. I avgjørelsen av dette vil retten se på de sosiale hensynene.

Når en avskjedigelse vurderes anbefaler IUNO at bedrifter vurderer hvordan medarbeideren vil bli påvirket. For eksempel vil en medarbeiders høye alder, sykdom eller handicap kunne påvirke medarbeiderens muligheter til å finne nytt arbeid. Hvorvidt en avskjed er saklig må derfor vurderes opp i mot begge parters interesser.

[Borgarting Lagmannsretts dom i sak LB-2022-63021 av 12 mai 2022]

 

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

28 juni 2024

Den rampete barnehagelæreren

logo
HR-jus

6 juni 2024

From Russia with love

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner