NO
HR-jus

Å utvelge krets, eller å ikke utvelge krets

logo
Jusnytt
calendar 28. august 2022
globus Norge

Fem medarbeidere som hadde vært ansatt en betydelig periode ble oppsagt under en nedbemanningsprosess. Medarbeiderne ble påvirket som følge av utvelgelseskretsene virksomheten hadde tatt i bruk. Hovedregelen er at utvelgelseskretsen er virksomheten som helhet. I denne saken fastslo imidlertid lagmannsretten at virksomheten hadde saklig grunn til å separere to avdelinger til to utvelgelseskretser.

Som følge av koronavirus-pandemien igangsatte en bakketjenestevirksomhet en nedbemanningsprosess. Dette resulterte i at fem medarbeidere ble oppsagt.

Under prosessen valgte virksomheten de påvirkede medarbeiderne basert på ansiennitet. Virksomheten besto av to avdelinger, en for medarbeidere som arbeidet med aktiviteter utendørs og en for medarbeidere som arbeidet med aktiviteter innendørs. Alle fem oppsagte medarbeidere arbeidet i inne-avdelingen.

Arbeidet i de to avdelingene skilte seg betydelig fra hverandre, hvorfor virksomheten valgte å se på de to avdelingene separat, og opprettet dermed to utvelgelseskretser. En medarbeider i inne-avdelingen sin ansiennitet ville derfor ses opp mot øvrige inne-medarbeideres ansiennitet, og vice versa for ute-medarbeiderne.

På tross av sin lange ansiennitet ble de fem medarbeiderne oppsagt i stedet for medarbeidere i ute-avdelingen, som hadde betraktelig lavere ansiennitet. Hvis det ikke var for de to separate utvelgelseskretsene, hadde de fem medarbeiderne muligens beholdt jobbene sine basert på sin ansiennitet.

De fem medarbeiderne anførte senere at de to utvelgelseskretsene var usaklige og at oppsigelsene av dem var ugyldige.

De to avdelingene var epler og pærer

Som hovedregel vil utvelgelseskretsen være virksomheten som helhet. Mindre utvelgelseskretser kan normalt tas i bruk når tungtveiende grunner tilsier det, og utvelgelseskretsen har saklig grunn. I denne saken konkluderte retten at utvelgelseskretsene var saklige. Som konsekvens var oppsigelsen av de fem medarbeiderne saklig.

I sin vurdering pekte retten på flere forskjeller mellom avdelingene, inkludert forskjellige krav til obligatorisk opplæring, arbeidsskift, ledelse og arbeidspraksis. På grunn av dette var det ikke mulig for en medarbeider i en avdeling å enkelt kunne utføre arbeidsoppgavene i den andre avdelingen. Den tidkrevende prosessen med å lære opp medarbeidere i å utføre arbeid i den andre avdelingen ville derfor ha skadet virksomhetens drift. Gitt den kritiske situasjonen forårsaket av koronavirus-pandemien måtte virksomheten handle raskt.

I ute-avdeling hadde medarbeidere med kortere ansiennitet enn de fem innen-medarbeiderne kritiske roller for virksomhetens videre drift. To ulike utvelgelseskretser var derfor nødvendig. Retten la også vekt på det klare skillet mellom de to avdelingene, samt at bruken av to ulike utvelgelseskretser var vanlig praksis i bransjen.

IUNO mener

Spørsmålet om utvelgelseskretser er ikke så hyppig diskutert i retten. I en annen dom fra Høyesterett om emnet var utvelgelseskretsene usaklige fordi de i praksis forhindret utvelgelseskriteriet om ansiennitet fra å bli brukt. I denne saken spilte den kritiske situasjonen og bransjepraksisen til virksomhetens fordel.

IUNO anbefaler at bruken av utvelgelseskretser praktiseres med forsiktighet og drøftes med de tillitsvalgte.
Bruken av forskjellige utvelgelseskretser krever at tungtveiende grunner tilsier det og saklig grunn. Saklig grunn kan for eksempel knyttes til forskjellige geografiske lokasjoner, eller som illustrert i denne saken, knyttes til forskjellige avdelinger og/eller divisjoner.

[Frostating lagmannsretts dom i sak LF-2022-8753 av 1. juli 2022]

Som følge av koronavirus-pandemien igangsatte en bakketjenestevirksomhet en nedbemanningsprosess. Dette resulterte i at fem medarbeidere ble oppsagt.

Under prosessen valgte virksomheten de påvirkede medarbeiderne basert på ansiennitet. Virksomheten besto av to avdelinger, en for medarbeidere som arbeidet med aktiviteter utendørs og en for medarbeidere som arbeidet med aktiviteter innendørs. Alle fem oppsagte medarbeidere arbeidet i inne-avdelingen.

Arbeidet i de to avdelingene skilte seg betydelig fra hverandre, hvorfor virksomheten valgte å se på de to avdelingene separat, og opprettet dermed to utvelgelseskretser. En medarbeider i inne-avdelingen sin ansiennitet ville derfor ses opp mot øvrige inne-medarbeideres ansiennitet, og vice versa for ute-medarbeiderne.

På tross av sin lange ansiennitet ble de fem medarbeiderne oppsagt i stedet for medarbeidere i ute-avdelingen, som hadde betraktelig lavere ansiennitet. Hvis det ikke var for de to separate utvelgelseskretsene, hadde de fem medarbeiderne muligens beholdt jobbene sine basert på sin ansiennitet.

De fem medarbeiderne anførte senere at de to utvelgelseskretsene var usaklige og at oppsigelsene av dem var ugyldige.

De to avdelingene var epler og pærer

Som hovedregel vil utvelgelseskretsen være virksomheten som helhet. Mindre utvelgelseskretser kan normalt tas i bruk når tungtveiende grunner tilsier det, og utvelgelseskretsen har saklig grunn. I denne saken konkluderte retten at utvelgelseskretsene var saklige. Som konsekvens var oppsigelsen av de fem medarbeiderne saklig.

I sin vurdering pekte retten på flere forskjeller mellom avdelingene, inkludert forskjellige krav til obligatorisk opplæring, arbeidsskift, ledelse og arbeidspraksis. På grunn av dette var det ikke mulig for en medarbeider i en avdeling å enkelt kunne utføre arbeidsoppgavene i den andre avdelingen. Den tidkrevende prosessen med å lære opp medarbeidere i å utføre arbeid i den andre avdelingen ville derfor ha skadet virksomhetens drift. Gitt den kritiske situasjonen forårsaket av koronavirus-pandemien måtte virksomheten handle raskt.

I ute-avdeling hadde medarbeidere med kortere ansiennitet enn de fem innen-medarbeiderne kritiske roller for virksomhetens videre drift. To ulike utvelgelseskretser var derfor nødvendig. Retten la også vekt på det klare skillet mellom de to avdelingene, samt at bruken av to ulike utvelgelseskretser var vanlig praksis i bransjen.

IUNO mener

Spørsmålet om utvelgelseskretser er ikke så hyppig diskutert i retten. I en annen dom fra Høyesterett om emnet var utvelgelseskretsene usaklige fordi de i praksis forhindret utvelgelseskriteriet om ansiennitet fra å bli brukt. I denne saken spilte den kritiske situasjonen og bransjepraksisen til virksomhetens fordel.

IUNO anbefaler at bruken av utvelgelseskretser praktiseres med forsiktighet og drøftes med de tillitsvalgte.
Bruken av forskjellige utvelgelseskretser krever at tungtveiende grunner tilsier det og saklig grunn. Saklig grunn kan for eksempel knyttes til forskjellige geografiske lokasjoner, eller som illustrert i denne saken, knyttes til forskjellige avdelinger og/eller divisjoner.

[Frostating lagmannsretts dom i sak LF-2022-8753 av 1. juli 2022]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

11 september 2022

Insideren ble outsideren

logo
HR-jus

12 juni 2022

Aleneforsørger kunne stå i stilling tross avskjedigelse

logo
HR-jus

29 mai 2022

Bedrifter fikk ikke gjøre trekke for kostnader i medarbeidernes tips

logo
HR-jus

8 mai 2022

Nye tiltak for å hjelpe bedrifter å ansette personer fra Ukraina

logo
HR-jus

24 april 2022

Nye regler for hjemmekontor

logo
HR-jus

13 mars 2022

Avskjed var usaklig som følge av saksbehandlingsfeil

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Kommunikasjon assistent

Katrine

Matilde Ahlberg Purhus

Advokatfullmektig

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner