NO
Aviation

EU-domstolen: Oljesøl på rullebanen ekstraordinære omstendigheter

logo
Jusnytt
calendar 17. oktober 2019
globus Norge, Sverige, Danmark

EU-domstolen har nylig fastslått at lengrevarende forsinkelser som oppstår som følge av oljesøl på lufthavnens rullebane utgjør en ekstraordinær omstendighet, og derfor fritar luftfartsselskapene kompensasjonsplikten overfor påvirkede passasjerer. Dette er gjeldende når oljesølet ikke stammer fra det aktuelle flyet som skal lette.

I følge EU forordning 261/2004 er passasjererer berettiget kompensasjon fra det opererende luftfartsselskapet når flyet er innstilt eller forsinket over tre timer. Et unntakt til denne retten er når innstillingen eller forsinkelsen er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak hadde vært truffet av det opererende luftfartsselskapet. Forordningen gir ikke en uttømmende liste over alle situasjoner som faller inn under forståelsen av ekstraordinære omstendigheter. Dette er det opp til EU-domstolen å avgjøre gjennom rettspraksis.

I den pågjeldende saken var en passasjer forsinket over tre timer med sitt fly fra Treviso i Italia, til Charleroi i Belgia. Passasjeren krevde kompensasjon for forsinkelsen på 250 € fra det opererende luftfartsselskapet, Ryanair Ltd, i samsvar med forordningen. Forsinkelsen skyldtes søl av olje, hvilket medførte at lufthavnen stengte rullebanen i over to timer. Ryanair påsto at tilstedeværelsen av oljen på rullebanen, som medførte forsinkelsen, falt innenfor forståelsen av ekstraordinære omstendigheter. Det opererende luftfartsselskapet hevdet derfor at de ikke var forpliktet å utbetale kompensasjon til passasjeren.

Som en konsekvens var det derfor opp til EU-domstolen å avgjøre hvorvidt søl av olje på lufthavnens rullebane utgjør en ekstraordinær omstendighet som fritar det opererende luftfartsselskapet fra kompensasjonsplikten overfor passasjerer, når et fly er betydelig forsinket.

En ekstraordinær omstendighet som ikke kunne vært unngått

EU-domstolen fant at søl av olje på lufthavnens rullebane verken gjennom sin natur eller opprinnelse faller inn under det aktuelle opererende luftfartsselskapets sedvanlige aktivitetsutøvelse. Retten refererte også til sak C-501/17 (Germanwings), hvor det ble lagt vekt på at vedlikehold av lufthavnens rullebane faller inn under lufthavnsmyndighetens ansvar og er på ingen måte innfor det opererende luftfartsselskapets kompetanse.

EU-domstolen fastslo derfor at søl av olje, som medfører at lufthavnens rullebane stenges og en betydelig forsinkelse av fly, faller innenfor forståelsen av ekstraordinære omstendigheter. Retten la imidlertid vekt på at denne forståelsen kun er gjeldende i tilfeller hvor oljen ikke stammer fra det opererende luftfartsselskapets fly.

Videre spesifiserte EU-domstolen at tilstedeværelsen av olje på en lufthavns rullebane, som medfører at rullebanen stenges, må anses som en hendelse som ikke kunne vært unngått dersom det opererende luftfartsselskapet hadde truffet alle rimelige tiltak. Av denne grunn falt søl av olje på rullebanen innenfor forståelsen av ekstraordinære omstendigheter. Det opererende luftfartsselskapet, Ryanair, var derfor fritatt fra kompensasjonsplikten overfor passasjeren av det forsinkede flyet.

IUNO mener

Dommen legger vekt på at vedlikehold av rullebaner faller inn under lufthavnsmyndighetenes ansvar. Som en konsekvens av dette vil søl av olje på rullebanen ikke falle inn under luftfartsselskapenes sedvanlige aktivitetsutøvelse. Luftfartsselskapet er derfor ikke ansvarlig for innstillinger eller forsinkede flyvninger, som oppstår som følge av manglende vedlikehold av lufthavnens rullebaner, ettersom dette ville vært en for stor byrde for det aktuelle luftfartsselskapet å bære.

I følge EU forordning 261/2004 er passasjererer berettiget kompensasjon fra det opererende luftfartsselskapet når flyet er innstilt eller forsinket over tre timer. Et unntakt til denne retten er når innstillingen eller forsinkelsen er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak hadde vært truffet av det opererende luftfartsselskapet. Forordningen gir ikke en uttømmende liste over alle situasjoner som faller inn under forståelsen av ekstraordinære omstendigheter. Dette er det opp til EU-domstolen å avgjøre gjennom rettspraksis.

I den pågjeldende saken var en passasjer forsinket over tre timer med sitt fly fra Treviso i Italia, til Charleroi i Belgia. Passasjeren krevde kompensasjon for forsinkelsen på 250 € fra det opererende luftfartsselskapet, Ryanair Ltd, i samsvar med forordningen. Forsinkelsen skyldtes søl av olje, hvilket medførte at lufthavnen stengte rullebanen i over to timer. Ryanair påsto at tilstedeværelsen av oljen på rullebanen, som medførte forsinkelsen, falt innenfor forståelsen av ekstraordinære omstendigheter. Det opererende luftfartsselskapet hevdet derfor at de ikke var forpliktet å utbetale kompensasjon til passasjeren.

Som en konsekvens var det derfor opp til EU-domstolen å avgjøre hvorvidt søl av olje på lufthavnens rullebane utgjør en ekstraordinær omstendighet som fritar det opererende luftfartsselskapet fra kompensasjonsplikten overfor passasjerer, når et fly er betydelig forsinket.

En ekstraordinær omstendighet som ikke kunne vært unngått

EU-domstolen fant at søl av olje på lufthavnens rullebane verken gjennom sin natur eller opprinnelse faller inn under det aktuelle opererende luftfartsselskapets sedvanlige aktivitetsutøvelse. Retten refererte også til sak C-501/17 (Germanwings), hvor det ble lagt vekt på at vedlikehold av lufthavnens rullebane faller inn under lufthavnsmyndighetens ansvar og er på ingen måte innfor det opererende luftfartsselskapets kompetanse.

EU-domstolen fastslo derfor at søl av olje, som medfører at lufthavnens rullebane stenges og en betydelig forsinkelse av fly, faller innenfor forståelsen av ekstraordinære omstendigheter. Retten la imidlertid vekt på at denne forståelsen kun er gjeldende i tilfeller hvor oljen ikke stammer fra det opererende luftfartsselskapets fly.

Videre spesifiserte EU-domstolen at tilstedeværelsen av olje på en lufthavns rullebane, som medfører at rullebanen stenges, må anses som en hendelse som ikke kunne vært unngått dersom det opererende luftfartsselskapet hadde truffet alle rimelige tiltak. Av denne grunn falt søl av olje på rullebanen innenfor forståelsen av ekstraordinære omstendigheter. Det opererende luftfartsselskapet, Ryanair, var derfor fritatt fra kompensasjonsplikten overfor passasjeren av det forsinkede flyet.

IUNO mener

Dommen legger vekt på at vedlikehold av rullebaner faller inn under lufthavnsmyndighetenes ansvar. Som en konsekvens av dette vil søl av olje på rullebanen ikke falle inn under luftfartsselskapenes sedvanlige aktivitetsutøvelse. Luftfartsselskapet er derfor ikke ansvarlig for innstillinger eller forsinkede flyvninger, som oppstår som følge av manglende vedlikehold av lufthavnens rullebaner, ettersom dette ville vært en for stor byrde for det aktuelle luftfartsselskapet å bære.

Motta nyhetsbrevet vårt

Aage

Krogh

Partner

Lignende nytt

logo
Aviation

19. januar 2021

Nektet ombordstigning var berettiget: Passasjerens visum var ugyldig

logo
Aviation

3. februar 2020

Kan reiser kjøpt med bonuspoeng tilbakebetales i kontanter?

logo
Aviation

26. september 2019

EU-domstolen avgjør: Ingen rett til kompensasjon av flybilletten fra luftfartsselskapet ved pakkereiser

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT