NO
Aviation

EU-domstolen avgjør: Ingen rett til kompensasjon av flybilletten fra luftfartsselskapet ved pakkereiser

logo
Jusnytt
calendar 26. september 2019
globus Norge, Sverige, Danmark

Pakkereisedirektivet og Forordning 261/2004 er på enkelte områder slektninger, men det ser ut til å være familieproblemer. Forholdet mellom de to regelsettene fører til et økende antall saker ettersom antall passasjerer, som kjøper flybilletten sin som en del av en pakkereise, øker.

Nylig behandlet EU-domstolen en slik sak. Domstolen slo fast at en passasjer har rett til å holde reisebyrået ansvarlig for refusjon av kostnadene for flybilletten i henhold til direktivet om pakkereiser. Motsetningsvis kan ikke passasjeren kreve refusjon av kostnadene for billetten fra det opererende flyselskapet i henhold til Forordning 261/2004.

I den aktuelle saken hadde en gruppe passasjerer kjøpt en pakkereise gjenom et reisebyrå fra Nederland til Korfu i Hellas. Reisebyrået hadde skaffet flybillettene fra et charterbyrå som hadde chartret flere seter fra Aegean Airlines. I mellomtiden hadde Aeean besluttet å innstille de planlagte flyvningene til Korfu, da reisebyrået ikke var i stand til å betale prisen partene hadde blitt enige om. Et par dager før den planlagte avreisedagen kontaktet derfor reisebyrået passasjerene og informerte dem om at reisen hadde blitt innstilt. Kort etter erklærte reisebyrået seg konkurs. Passasjerene krevde kompensasjon fra Aegean Airlines for innstilt flyvning etter Forordning 261/2004, samt refusjon av de aktuelle billettene.

Rechtban Noord-Nederland (Tingrett, Noord-Nederland, Nederland) tilkjente passasjerene kompensasjon fra Aegean på grunnlag av den innstilte flyvningen etter Forordning 261/2004. Retten traff imidlertid ingen dom vedrørende spørsmålet om refusjon av billettene. I den anledning argumenterte Aegean for at ettersom billettene var blitt kjøpt som del av en pakkereise, var ikke det transporterende luftfartsselskapet forpliktet til å refundere kostnadene.

Som en konsekvens var det derfor opp til EU-domstolen å avgjøre hvorvidt en passasjer er berettiget til å holde reisebyrået ansvarlig for refusjon av kostnadene for billettene etter Pakkereisedirektivet, også er berettiget refusjon fra det transporterende luftfartsselskapet etter Forordning 261/2004. Ytterligere ba man om en avklaring av passasjerers rettigheter når reisebyrået har blitt erklært konkurs og ikke har truffet sikkerhetstiltak for å garantere refusjon.

Ingen dobbel-sikring av passasjeren

EU-domstolen fastslo at passasjerer, som under Pakkereisedirektivet, er berettiget å holde reisebyrået ansvarlig for kostnadene av flybilletter, ikke er ytterligere berettiget refusjon fra det transporterende luftfartsselskapet etter Forordning 261/2004. Dette er også gjeldende når reisebyrået er erklært konkurs, selv om dette vil hindre passasjerene fra å få flybillettene refundert.

Domstolen forsterket at retten til refusjon av kostnadene for flybilletter i henhold til Forordning 261/2004 og Pakkereisedirektivet ikke er kumulativt, da de berørte passasjerene i så fall ville motta uberettiget overkompensasjon. Dermed påtar ikke det opererende luftfartsselskapet seg ansvaret for reisebyråets, overfor dettes klienter.

IUNO mener

EU-domstolens avgjørelse er gode nyheter for luftfartsselskapene, men mindre gode nyheter for pakkereise-passasjerer. Når en pakkereise blir innstilt vil passasjerene fremdeles være berettiget kompensasjon fra det opererende luftfartsselskapet etter Forordning 261/2004. Krav om refusjon for flybilletten må imidlertid rettes mot reisebyrået. Dette er også tilfellet når reisebyrået har blitt erklært konkurs. Reisegarantifondet kan imidlertid dekke passasjerenes kostnader når reisebyrået er konkurs. Dette krever utelukkende at utbyderen er registrert hos fondet, og at passasjeren har betalt for den aktuelle pakkereisen.

Nylig behandlet EU-domstolen en slik sak. Domstolen slo fast at en passasjer har rett til å holde reisebyrået ansvarlig for refusjon av kostnadene for flybilletten i henhold til direktivet om pakkereiser. Motsetningsvis kan ikke passasjeren kreve refusjon av kostnadene for billetten fra det opererende flyselskapet i henhold til Forordning 261/2004.

I den aktuelle saken hadde en gruppe passasjerer kjøpt en pakkereise gjenom et reisebyrå fra Nederland til Korfu i Hellas. Reisebyrået hadde skaffet flybillettene fra et charterbyrå som hadde chartret flere seter fra Aegean Airlines. I mellomtiden hadde Aeean besluttet å innstille de planlagte flyvningene til Korfu, da reisebyrået ikke var i stand til å betale prisen partene hadde blitt enige om. Et par dager før den planlagte avreisedagen kontaktet derfor reisebyrået passasjerene og informerte dem om at reisen hadde blitt innstilt. Kort etter erklærte reisebyrået seg konkurs. Passasjerene krevde kompensasjon fra Aegean Airlines for innstilt flyvning etter Forordning 261/2004, samt refusjon av de aktuelle billettene.

Rechtban Noord-Nederland (Tingrett, Noord-Nederland, Nederland) tilkjente passasjerene kompensasjon fra Aegean på grunnlag av den innstilte flyvningen etter Forordning 261/2004. Retten traff imidlertid ingen dom vedrørende spørsmålet om refusjon av billettene. I den anledning argumenterte Aegean for at ettersom billettene var blitt kjøpt som del av en pakkereise, var ikke det transporterende luftfartsselskapet forpliktet til å refundere kostnadene.

Som en konsekvens var det derfor opp til EU-domstolen å avgjøre hvorvidt en passasjer er berettiget til å holde reisebyrået ansvarlig for refusjon av kostnadene for billettene etter Pakkereisedirektivet, også er berettiget refusjon fra det transporterende luftfartsselskapet etter Forordning 261/2004. Ytterligere ba man om en avklaring av passasjerers rettigheter når reisebyrået har blitt erklært konkurs og ikke har truffet sikkerhetstiltak for å garantere refusjon.

Ingen dobbel-sikring av passasjeren

EU-domstolen fastslo at passasjerer, som under Pakkereisedirektivet, er berettiget å holde reisebyrået ansvarlig for kostnadene av flybilletter, ikke er ytterligere berettiget refusjon fra det transporterende luftfartsselskapet etter Forordning 261/2004. Dette er også gjeldende når reisebyrået er erklært konkurs, selv om dette vil hindre passasjerene fra å få flybillettene refundert.

Domstolen forsterket at retten til refusjon av kostnadene for flybilletter i henhold til Forordning 261/2004 og Pakkereisedirektivet ikke er kumulativt, da de berørte passasjerene i så fall ville motta uberettiget overkompensasjon. Dermed påtar ikke det opererende luftfartsselskapet seg ansvaret for reisebyråets, overfor dettes klienter.

IUNO mener

EU-domstolens avgjørelse er gode nyheter for luftfartsselskapene, men mindre gode nyheter for pakkereise-passasjerer. Når en pakkereise blir innstilt vil passasjerene fremdeles være berettiget kompensasjon fra det opererende luftfartsselskapet etter Forordning 261/2004. Krav om refusjon for flybilletten må imidlertid rettes mot reisebyrået. Dette er også tilfellet når reisebyrået har blitt erklært konkurs. Reisegarantifondet kan imidlertid dekke passasjerenes kostnader når reisebyrået er konkurs. Dette krever utelukkende at utbyderen er registrert hos fondet, og at passasjeren har betalt for den aktuelle pakkereisen.

Motta nyhetsbrevet vårt

Aage

Krogh

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Lignende nytt

logo
Aviation

19. januar 2021

Nektet ombordstigning var berettiget: Passasjerens visum var ugyldig

logo
Aviation

3. februar 2020

Kan reiser kjøpt med bonuspoeng tilbakebetales i kontanter?

logo
Aviation

17. oktober 2019

EU-domstolen: Oljesøl på rullebanen ekstraordinære omstendigheter

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT