NO

Bli inspirert og utveksle erfaringer med andre på samme nivå i et av IUNOs nettverk

Find det rette nettverket for deg

Trenger du faglig utveksling av ideer om de utfordringene du møter i jobben din? I så fall har IUNO en rekke nettverk som kan interessere deg. 

Det er gratis å være med i nettverket. Det eneste du forplikter deg til, er å delta aktivt. 

Find det rette nettverket for deg

Trenger du faglig utveksling av ideer om de utfordringene du møter i jobben din? I så fall har IUNO en rekke nettverk som kan interessere deg. 

Det er gratis å være med i nettverket. Det eneste du forplikter deg til, er å delta aktivt. 

Generell HR

Nettverket er rettet mot HR-forretningspartnere, HR-ledere, HR-direktører og andre HR-ansvarlige i store og mellomstore virksomheter.

Nettverket fokuserer på generell HR, forretning og ledelse.

Generell HR

Nettverket er rettet mot HR-forretningspartnere, HR-ledere, HR-direktører og andre HR-ansvarlige i store og mellomstore virksomheter.

Nettverket fokuserer på generell HR, forretning og ledelse.

Nordisk HR

Nettverket er rettet mot ansatte fra store og mellomstore virksomheter, som har nordisk HR-ansvar og har stor erfaring på området.

Nettverket fokuserer på HR, næringsliv og ledelse i Norden.

Nordisk HR

Nettverket er rettet mot ansatte fra store og mellomstore virksomheter, som har nordisk HR-ansvar og har stor erfaring på området.

Nettverket fokuserer på HR, næringsliv og ledelse i Norden.

Strategisk HR

Nettverket er rettet mot ansatte fra store og mellomstore virksomheter, som har strategisk HR-ansvar og omfattende erfaring innen feltet.

Nettverket fokuserer på strategisk HR, forretning og ledelse.

Strategisk HR

Nettverket er rettet mot ansatte fra store og mellomstore virksomheter, som har strategisk HR-ansvar og omfattende erfaring innen feltet.

Nettverket fokuserer på strategisk HR, forretning og ledelse.

HR-jurister

Nettverket er rettet mot ansatte fra store og mellomstore virksomheter, som jobber med intern personaljus og har omfattende erfaring innen feltet.

Nettverket fokuserer på ansettelsesvilkår, retningslinjer for personale, forretning og ledelse.

HR-jurister

Nettverket er rettet mot ansatte fra store og mellomstore virksomheter, som jobber med intern personaljus og har omfattende erfaring innen feltet.

Nettverket fokuserer på ansettelsesvilkår, retningslinjer for personale, forretning og ledelse.

For nye medlemmer

Her har vi samlet svar på spørsmål vi ofte får. Har du andre spørsmål, er det bare å kontakte oss.

Hvis du fremdeles er interessert i å melde deg på et nettverk, kan du sende Anders et par linjer om deg selv og dine arbeidsområder, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Det kan ikke være mer enn ett medlem per virksomhet.

Nye nettverk blir opprettet så snart det er nok interesserte.  

For nye medlemmer

Her har vi samlet svar på spørsmål vi ofte får. Har du andre spørsmål, er det bare å kontakte oss.

Hvis du fremdeles er interessert i å melde deg på et nettverk, kan du sende Anders et par linjer om deg selv og dine arbeidsområder, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Det kan ikke være mer enn ett medlem per virksomhet.

Nye nettverk blir opprettet så snart det er nok interesserte.  

Møteform

Møteformen avtales i hvert nettverk fra gang til gang, men følgende punkter vil som regel være faste:

  • Nye medlemmer i nettverket
  • Rundebordskonferanse
  • Aktuelle utfordringer
  • Dagens emne
  • Møtested og emne for neste møte

Møtested

Møtene blir i utgangspunktet holdt hos IUNO, men hvis det er stemning for det, kan møtene gjerne også holdes hos nettverkets medlemmer.

Møtefrekvens

Nettverksmøtene holdes klokken 9–12 eller 13–16. Det holdes fire møter i året, og vi unngår så langt det er mulig den siste uken i måneden.

Pris

Det er gratis å delta i nettverket. Hvis det er enighet om å invitere eksterne foredragsholdere eller å servere mat eller lignende, er medlemmene selv ansvarlige for omkostningene.

Som medlem er du forpliktet til å komme jevnlig med forslag til emner og/eller dele egne problemstillinger med de andre medlemmene.

Opprettelse

Nettverkene er forbeholdt IUNO+-medlemmer. I tillegg skal alle nye medlemmer godkjennes av nåværende medlemmer, slik at vi unngår interessekonflikter.