NO
Aviation

Når er streik ved flyplassen en ekstraordinær omstendighet?

logo
Jusnytt
calendar 5. april 2021
globus Danmark, Sverige, Norge

Byretten i København har i to avgjørelser nylig tatt stilling til forsinkelser som følge av eksterne streiker. Flyselskapet skal i henhold til EU-forordning 261/2004 bevise at streiken ligger utenfor deres faktiske kontroll og ikke er et ledd i selskapets alminnelige aktivitetsutøvelse. Dessuten må alle rimelige tiltak for å unngå eller minimere forsinkelsen være truffet. Dommene fra byretten viste at en ekstern streik normalt må anses som en ekstraordinær omstendighet.

Den første saken omhandlet en streik blant bagasjehåndteringspersonalet ved København lufthavn, som forsinket en flyvning med én time og 18 minutter. Dette betød at passasjerene ikke rakk sitt neste fly, og derfor ankom sin endelige destinasjon fem timer og 46 minutter senere enn planlagt. Flyselskapet hadde ingen relasjon til selskapet som stod for bagasjehåndteringen på flyplassen, og var derfor på forhånd ikke kjent med bakgrunnen for streiken eller hvor lenge den ville vare. Da flyselskapet ble informert om streiken var ombordstigning allerede i gang, og det var derfor ikke tid til å iverksette tiltak som muligens kunne ha forkortet forsinkelsen.

I den andre saken streiket et cateringselskap, og flyselskapet delte derfor ut matkuponger til passasjerene, slik at de selv kunne forsyne seg med mat og drikke til en 13 timer lang flytur. Samtlige flyselskaper gjorde imidlertid det samme denne dagen, og ved flyets avgangstidspunkt var det derfor ikke mer mat igjen i terminalen. Flyselskapet vurderte at den eneste forsvarlige løsningen var å mellomlande i Stockholm for å hente forsyninger. Flyet ankom derfor sin endelige destinasjon fire timer og 35 minutter forsinket.

Eksterne streiker var en ekstraordinær omstendighet

Byretten kom til at begge streikene utgjorde ekstraordinære omstendigheter. I den første saken la retten vekt på at streiken blant bakkehåndteringspersonalet ikke var varslet, at flyselskapet hadde startet ombordstigning da streiken ble annonsert, og at streiken gjaldt personale uten forbindelse til flyselskapet. På den bakgrunn kom retten frem til at flyselskapet ikke kunne ha handlet annerledes for å unngå eller minimere forsinkelsen. I den andre saken la byretten vekt på den manglende varslingen av streiken, og at flyselskapet hadde truffet alle rimelige forholdsregler ved å dele ut matkuponger. Retten fastslo derfor at det var snakk om en ekstraordinær omstendighet utenfor flyselskapets faktiske kontroll.

IUNO mener

Streik hos en underleverandør – slik som i disse to sakene – anses som ekstraordinære omstendigheter. Slik det fremgår av avgjørelsene, utgjør denne streiketypen som utgangspunkt en ekstraordinær omstendighet fordi de ligger utenfor flyselskapenes kontroll og alminnelige aktivitetsutøvelse. IUNO anbefaler at flyselskaper i forbindelse med eksterne streiker sikrer seg at de har truffet alle rimelige tiltak for å unngå eller minimere forsinkelsen. Retten vil alltid foreta en konkret vurdering i slike saker, og slik det fremgår av disse avgjørelsene spiller det blant annet en rolle når flyselskapet ble kjent med streiken

[Københavns Byretts dom i sag BS-11579/2019-KBH av den 31. mars 2020 og Københavns Byretts dom i sag BS-18429/2019-KBH av den 24. april 2020]

Den første saken omhandlet en streik blant bagasjehåndteringspersonalet ved København lufthavn, som forsinket en flyvning med én time og 18 minutter. Dette betød at passasjerene ikke rakk sitt neste fly, og derfor ankom sin endelige destinasjon fem timer og 46 minutter senere enn planlagt. Flyselskapet hadde ingen relasjon til selskapet som stod for bagasjehåndteringen på flyplassen, og var derfor på forhånd ikke kjent med bakgrunnen for streiken eller hvor lenge den ville vare. Da flyselskapet ble informert om streiken var ombordstigning allerede i gang, og det var derfor ikke tid til å iverksette tiltak som muligens kunne ha forkortet forsinkelsen.

I den andre saken streiket et cateringselskap, og flyselskapet delte derfor ut matkuponger til passasjerene, slik at de selv kunne forsyne seg med mat og drikke til en 13 timer lang flytur. Samtlige flyselskaper gjorde imidlertid det samme denne dagen, og ved flyets avgangstidspunkt var det derfor ikke mer mat igjen i terminalen. Flyselskapet vurderte at den eneste forsvarlige løsningen var å mellomlande i Stockholm for å hente forsyninger. Flyet ankom derfor sin endelige destinasjon fire timer og 35 minutter forsinket.

Eksterne streiker var en ekstraordinær omstendighet

Byretten kom til at begge streikene utgjorde ekstraordinære omstendigheter. I den første saken la retten vekt på at streiken blant bakkehåndteringspersonalet ikke var varslet, at flyselskapet hadde startet ombordstigning da streiken ble annonsert, og at streiken gjaldt personale uten forbindelse til flyselskapet. På den bakgrunn kom retten frem til at flyselskapet ikke kunne ha handlet annerledes for å unngå eller minimere forsinkelsen. I den andre saken la byretten vekt på den manglende varslingen av streiken, og at flyselskapet hadde truffet alle rimelige forholdsregler ved å dele ut matkuponger. Retten fastslo derfor at det var snakk om en ekstraordinær omstendighet utenfor flyselskapets faktiske kontroll.

IUNO mener

Streik hos en underleverandør – slik som i disse to sakene – anses som ekstraordinære omstendigheter. Slik det fremgår av avgjørelsene, utgjør denne streiketypen som utgangspunkt en ekstraordinær omstendighet fordi de ligger utenfor flyselskapenes kontroll og alminnelige aktivitetsutøvelse. IUNO anbefaler at flyselskaper i forbindelse med eksterne streiker sikrer seg at de har truffet alle rimelige tiltak for å unngå eller minimere forsinkelsen. Retten vil alltid foreta en konkret vurdering i slike saker, og slik det fremgår av disse avgjørelsene spiller det blant annet en rolle når flyselskapet ble kjent med streiken

[Københavns Byretts dom i sag BS-11579/2019-KBH av den 31. mars 2020 og Københavns Byretts dom i sag BS-18429/2019-KBH av den 24. april 2020]

Motta nyhetsbrevet vårt

Aage

Krogh

Partner

Jacob

Larsø Perregaard

Advokat

Selma

Agopian

EU-advokat

Katrine

Heier

Advokatfullmektig

Lignende nytt

logo
Aviation

5. mars 2021

IATA lanserer reisepass

logo
Aviation

1. februar 2021

16 timers forsinkelse ga ikke rett til 261-kompensasjon

logo
Aviation

19. januar 2021

Nektet ombordstigning var berettiget: Passasjerens visum var ugyldig

logo
Aviation

3. februar 2020

Kan reiser kjøpt med bonuspoeng tilbakebetales i kontanter?

logo
Aviation

17. oktober 2019

EU-domstolen: Oljesøl på rullebanen ekstraordinære omstendigheter

logo
Aviation

26. september 2019

EU-domstolen avgjør: Ingen rett til kompensasjon av flybilletten fra luftfartsselskapet ved pakkereiser