NO
HR-jus

Livestream om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk)

calendar 2. september 2019
watch 9:00-12:00
location Livestream

IUNO inviterer bedrifter til en rekke seminarer som fokuserer på omstruktureringer i de nordiske landene. Seminarene holdes i København, Stockholm og Helsinki i løpet av september 2019. Seminarene er rettet mot HR-fagfolk og HR-ansvarlige i Norden. Seminarene foregår på engelsk.

Fokus

Når bedrifter skal navigere gjennom en omstruktureringsprosess, må de trå varsomt gjennom juridiske og personalrelaterte utfordringer.

Et ekspertpanel fra de forskjellige nordiske landene vil lede deltakerne gjennom de viktigste juridiske hensynene i forbindelse med omstruktureringer i Norden. De vil også identifisere effektive strategier for menneskelige ressurser som kan bidra til å nå bedriftens mål.

Under seminaret får du verdifull informasjon om reglene i de nordiske landene som er relatert til de viktigste sidene ved omstruktureringsprosessen, blant annet.

  • Omorganisering av bedriften, blant annet overføring av oppgaver innenfor et internasjonalt konsern.
  • Nedbemanning, inkludert hvordan man velger mellom flere ansatte.
  • Optimalisering av de ansattes kompetanse.
  • Endring eller suspensjon av ytelser til ansatte.
  • Høring og forhandling med fagforeninger og tillitsvalgte

Expertpanelen består av:

Anders Etgen Reitz (IUNO, Danmark), som vil være ordstyrer under seminaret.
Shirin Sharifi (IUNO, Sverige)
Sofie Aurora Braut Bache (IUNO, Norge)
Samuel Kääriäinen (Dottir, Finland)

Seminaret er gratis og vil foregå på engelsk.

Seminarene holdes på følgende datoer:

København: 2. september 2019
Stockholm: 3. september 2019
Helsinki: 18. september 2019

Tid

2. september kl. 9.00 til kl. 12.00

Hvis du trenger hjelp med påmeldingen eller mer informasjon, kan du kontakte oss på events@iuno.law

Vi ser frem til å se deg.

Fokus

Når bedrifter skal navigere gjennom en omstruktureringsprosess, må de trå varsomt gjennom juridiske og personalrelaterte utfordringer.

Et ekspertpanel fra de forskjellige nordiske landene vil lede deltakerne gjennom de viktigste juridiske hensynene i forbindelse med omstruktureringer i Norden. De vil også identifisere effektive strategier for menneskelige ressurser som kan bidra til å nå bedriftens mål.

Under seminaret får du verdifull informasjon om reglene i de nordiske landene som er relatert til de viktigste sidene ved omstruktureringsprosessen, blant annet.

  • Omorganisering av bedriften, blant annet overføring av oppgaver innenfor et internasjonalt konsern.
  • Nedbemanning, inkludert hvordan man velger mellom flere ansatte.
  • Optimalisering av de ansattes kompetanse.
  • Endring eller suspensjon av ytelser til ansatte.
  • Høring og forhandling med fagforeninger og tillitsvalgte

Expertpanelen består av:

Anders Etgen Reitz (IUNO, Danmark), som vil være ordstyrer under seminaret.
Shirin Sharifi (IUNO, Sverige)
Sofie Aurora Braut Bache (IUNO, Norge)
Samuel Kääriäinen (Dottir, Finland)

Seminaret er gratis og vil foregå på engelsk.

Seminarene holdes på følgende datoer:

København: 2. september 2019
Stockholm: 3. september 2019
Helsinki: 18. september 2019

Tid

2. september kl. 9.00 til kl. 12.00

Hvis du trenger hjelp med påmeldingen eller mer informasjon, kan du kontakte oss på events@iuno.law

Vi ser frem til å se deg.

Registrer deg på arrangementet

Anders

Etgen Reitz

Partner

Shirin

Sharifi

Advokatfullmektig

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Lignende events

logo
HR-jus
18. september 2019

Morgonmøte om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk) (Helsinki)

logo
HR-jus
3. september 2019

Morgonmøte om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk) (Stockholm)

logo
HR-jus
2. september 2019

Morgonmøte om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk) (København)